Programska oprema

Standardni strojni elementi, formati za delavniške risbe in sestavnice, knjižnica standardnih simbolov, predloge 3D modelov in sestavov ter dodatni programski pripomočki.
PLM sistem za upravljanje s tehničnimi podatki o izdelkih.
Uskladitev projektne skupine nad virtualnim delovnim področjem.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
CAM programska oprema za optimalno izrabo HSC tehnologij na področju rezkanja orodij in prototipov.
Simulacija 5-osne simultane obdelave
Optimizacija CNC programov.

Referenčni projekti

Tesna povezava med ERP in PLM informacijskim sistemom.
Sitor stiskalnice so učinkovito in hitro implementirale PDM sistem.
Uporabnikov PTC Creo in PTC Windchill v Sloveniji.