Programska oprema

Namenski sistem za dostop do tehničnih podatkov o izdelkih.
Profesionalni 3D CAD za konstrukcijo izdelkov, strojev in naprav
Družina aplikacij, ki bo rasla z vašimi potrebami.
Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.
Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.
Vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize.
Standardni strojni elementi, formati za delavniške risbe in sestavnice, knjižnica standardnih simbolov, predloge 3D modelov in sestavov ter dodatni programski pripomočki.
PLM sistem za upravljanje s tehničnimi podatki o izdelkih.
Uskladitev projektne skupine nad virtualnim delovnim področjem.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
CAM programska oprema za optimalno izrabo HSC tehnologij na področju rezkanja orodij in prototipov.
Visokohitrostna groba obdelava
Simulacija 5-osne simultane obdelave
Podjetje Aviation Masters
Verifikacija CNC programov.

Referenčni projekti

Tesna povezava med ERP in PLM informacijskim sistemom.
Sitor stiskalnice so učinkovito in hitro implementirale PDM sistem.
Uporabnikov PTC Creo in PTC Windchill v Sloveniji.