Srebrna nagrada 2012/2013

NIZKOTEMPERATURNI STIRLINGOV MOTOR

Avtor: Miha Nemec; Mentor: Robert Blažič, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota


Miha Nemec je skonstruiral nizkotemperaturni Stirlingov motor, pripravil NC kodo in ga tudi izdelal na šolskih CNC napravah.

Kot osnova za pripravo projekta so služile slike in skice podobnega motorja. Miha je izdelal ustrezne izračune Stirlingovega krožnega procesa in izvedel modifikacijo 3D-komponent motorja. Pri izdelavi posameznih komponent je bil poudarek na možnosti izdelave na šolskih CNC strojih, s posebnim poudarkom na pripravi tehnične dokumentacije in pripravi NC-kode. Pri izdelavi projekta je Miha uporabil tudi standardne elemente.

⇒ video


 

SLIKE