Redna izobraževanja - preglednica

Naziv Trajanje (dni)
   
PTC Creo osnovni tečaji   
Osnove Creo Parametric 4
Izdelava tehnične dokumentacije 2
Tehnike modeliranja in razvoja pločevine 2
Creo View MCAD 1
   
PTC Creo nadaljevalni tečaji   
Nadaljevalne tehnike modeliranja komponent 3
Nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov 3
Modeliranje prostih površin 3
Mehanizmi in kinematične analize z MDX 1
Fleksibilno modeliranje s Creo Parametric 1
   
PTC Creo specialistični tečaji   
Modeliranje kokilnih orodij in form 2
Tehnike 3 do 5 osnega frezanja s Creo Machining 4
Tehnike importiranja 3D geometrije 2
Dinamične analize mehanizmov z MDO 1
Strukturne in termalne analize s Creo Simulate 4
Modeliranje kabelskih napeljav na 3D izdelkih 3
Top-Down konstruiranje sestavov z AAX 1
   
PTC Creo 3.0    
Uporaba izboljšav Creo 3.0 za konstruktere izdelkov 1
Uporaba izboljšav Creo 3.0 za konstrukterje strojev in naprav  1
Uporaba izboljšav Creo 3.0 za CNC programerje  1
Uporaba izboljšav Creo 3.0 za konstrukterje kokilnih orodij  1
   
Tečaji za B&W izdelke  
Tehnike B&W Mold (EMX) 2
Tehnike B&W Profiles (EFX) 1
Tehnike konstrukcije elektrod(Smart Electrodes) 1
   
Tečaji za ESPRIT izdelke  
Osnove rezkanja z Esprit 3
Osnove struženja z ESPRIT 2
Rezkalno struženje za ESPRIT  2
   
Tečaji za NCG-CAM izdelke  
Osnove NCG CAM 2
Delavnica NCG CAM 5-osne simultane obdelave 2
   
Tečaji za Windchill izdelke  
Uvod v ProjectLink 1
Uvod v Windchill PDMLink za splošne uporabnike 1
Uvod v Windchill PDMLink za implementatorje razvojnih procesov 2
Uporaba Creo v Windchill PDMLink okolju 1