Creo Advanced Assembly Ext.

Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.

Organizacijam, ki si prizadevajo za izboljšanje produktivnost njihovih timov, PTC Creo Advanced Assembly Extension (AAX) nudi najboljše orodje za organizacijo sočasnega inženirstva.Več članov ekipe istočasno delujejo na celotnem sklopu. Pri tem si lahko medsebojno delijo kritične informacijske oblike in parametre. Poleg tega ponuja številne specializirane funkcije, ki olajšajo načrtovanje in upravljanje velikih sklopov.

Dodatna namenska orodja za izmenjavo podatkov (skeleton – okostje) omogočajo načrtovanje od zgoraj navzdol, sestavljanje konfiguracij in načrtovanja in dokumentiranje montažnih procesov.

 

Slovenska knjižnica strojnih elementov vključuje strojne elemente standardov DIN in ISO ter koristne pripomočke za napredno 3D konstruiranje.
Uporaba CAD modelov drugih proizvajalcev (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Solid Edge).
Intuitivno modeliranje ergonomskih designerskih oblik.
Načrtovanje in simulacija mehanizmov.
Načrtovanje električnih in vseh vrst cevnih povezav.
Avtomatična izdelava vijačnih zvez
Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.
Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.
Vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize.
Programiranje vseh vrst CNC obdelovalnih centrov.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
Samostojno orodje za izdelavo 3D tehničnih ilustracij.