Creo Flexible Modeling Ext.

Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.

Modul Flexible Modeling Extension prinaša možnosti direktnega spreminjanja geometrije v Creo Parametic okolje. Deluje na originalnih Creo modelih (*.prt) in na importirani geometriji, na kateri zna spoznati primitive, kot so zaokrožitev, posnetje in vzorci. Modul je že vključen v nekatere novejše pakete programske opreme, kot je Creo Essentials.


Prednosti uporabe:

  • Hitrejše spremembe v kasnješih fazah razvoja.
  • Hitrejša izdelava ponudb.
  • Enostavnejši konceptualni design.
Slovenska knjižnica strojnih elementov vključuje strojne elemente standardov DIN in ISO ter koristne pripomočke za napredno 3D konstruiranje.
Uporaba CAD modelov drugih proizvajalcev (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Solid Edge).
Intuitivno modeliranje ergonomskih designerskih oblik.
Načrtovanje in simulacija mehanizmov.
Načrtovanje električnih in vseh vrst cevnih povezav.
Avtomatična izdelava vijačnih zvez
Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.
Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.
Vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize.
Programiranje vseh vrst CNC obdelovalnih centrov.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
Samostojno orodje za izdelavo 3D tehničnih ilustracij.