Creo Parametric Unite

Uporaba CAD modelov drugih proizvajalcev (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Solid Edge).

Unite tehnologija omogoča uporabo CAD modelov vseh večjih 3D CAD proizvajalcev v PTC Creo okolju (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros,  Solid Edge). Brez namestitve dodatne programske opreme ali nakupa dodatnih licenc.

 
Slovenska knjižnica strojnih elementov vključuje strojne elemente standardov DIN in ISO ter koristne pripomočke za napredno 3D konstruiranje.
Uporaba CAD modelov drugih proizvajalcev (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Solid Edge).
Intuitivno modeliranje ergonomskih designerskih oblik.
Načrtovanje in simulacija mehanizmov.
Načrtovanje električnih in vseh vrst cevnih povezav.
Avtomatična izdelava vijačnih zvez
Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.
Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.
Vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize.
Programiranje vseh vrst CNC obdelovalnih centrov.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
Samostojno orodje za izdelavo 3D tehničnih ilustracij.