Primerjava PTC Creo Essentials paketov

Družina aplikacij, ki bo rasla z vašimi potrebami.

Proizvajalec PTC nudi funkcionalnosti progamske opreme PTC Creo Parametric v različnih PTC Creo Essentials konfiguracijah, ki so prilagojene uporabnikom vseh velikosti.

   PTC Creo Essentials -  Posodobitev najbolj razširjenega paketa Pro/ENGINEER Foundation                                           s najsodobnejšo tehnologijo fleksibilnega modeliranja.

   PTC Creo Essentials Plus - Essentials + modul za upravljanje s podatki (PDM).

   PTC Creo Essentials Premium - Essentials + PDM + mehanske analize + cevne in električne povezave.

   PTC Creo Essentials Team - Essentials + dodatna orodja za sočasno inženirstvo.

 

 

Konstruiranje 3D kosov in sestavov
• Izdelava natančne geometrije, ne glede na kompleksnost modela.
• Enostavna uporaba gradnikov kot so zaokrožitve, posnetja, izvrtine, itd.
• Izdelava konstrukcijskih različic z uporabo družinskih tabel.
• Hitrejše in enostavnejše sestavljanje modelov v sklope.
• Enostavna izdelava kosovnice in eksplozijskih pogledov. 
                                                                               

Simulacija gibanja sestava
• Enostaven prikaz gibanja preprostih mehanizmov.
• Statično in dinamično zaznavanje prekrivanja.
                                                                                 

Samodejna izdelava in posodabljanje tehnične dokumentacije
• Izdelava 2D in 3D risb v skladu z mednarodnimi standardi kot so ASME, ISO in JIS.
• Samodejna izdelava risb z uporabo predlog.
• Samodejna izdelava asociativne kosovnice z oznakami pozicij.
                                                                                

Izmenjava podatkov z drugimi CAD sistemi (Tehnologija Unite)
• Uporaba standardnih datotečnih formatov, kot so STEP, IGES, DXF, STL, VRML, AutoCAD, DWG, DXF 3D (s pripadajočo 2D geometrijo), ACIS, Parasolid.
• Tehnologija Unite omogoča pretvorbo datotek drugih modelirnih programov kot so Catia®, Siemens® NX™, SolidWorks®, Autodesk Inventor® in SolidEdge® v Creo datotečne formate.
• Vključevanje drugih CAD datotečnih formatov neposredno v proces konstruiranja.
                                                                                  

Prosto modeliranje površin
• Hitra in enostavna izdelava površinskih modelov prostih oblik z manipulacijo osnovnih geometrijskih teles.
• Večstopenjsko modeliranje omogoča boljši nadzor nad površinami in natančnejše spremembe, ki ne vplivajo na celotno obliko modela.
• Parametrično vodenje proste geometrije z prilagajanjem obstoječim krivuljam ali nadzorom tangentnosti robov.
                                                                                    ...video Creo Freestyle

Konstruiranje profilnih konstrukcij
• Optimiziran uporabniški vmesnik za izdelavo profilnih konstrukcij.
• Enostavno pridobivanje informacij o modelu kot so masne lastnosti, zračnost, prekrivanje in stroški.
• Enostavna izdelava standardnih jeklenih ali montažnih profilov.

Slovenska knjižnica strojnih elementov in Audax dodatki za Creo
• Knjižnica vsebuje standardne strojne elemente narejene po standardih DIN in ISO, kot so vijaki, matice, podložke, zatiči, itd.
• Vključeni so tudi formati za delavniške risbe in sestavnice, ki so v skladu s slovenskimi  standardi.
• Prav tako so vključene tudi predloge 3D modelov in sestavov, jekleni profili, cevni prehodi iz pločevine, knjižnica standardnih simbolov (varjenje, elektro-simboli, cevovodi), itd.
• Dodatni programski pripomočki za pomoč pri delu.
                                                                                    ...knjižnica strojnih elementov

Avtomatična izdelava vijačnih zvez
• Orodje Intelligent Fastener omogoča hitro in avtomatično izdelavo vijačnih zvez neposredno v sestavu.
• Reference postavitve so lahko točka, os ali izvrtina.
• Možno naknadno urejanje, brisanje, ponovno sestavljanje in vzorčenje vijačne zveze.

Osnovne ergonomske analize in osnovne mehanske analize.
• Samodejna in ročna postavitev modela človeka v različne naravne položaje.
• Enostavna izvedba preprostih mehanskih analiz z uporabo čarovnika, ki vodi in pomaga pri definiciji vseh potrebnih spremenljivk (material, podpore in obremenitve).
• Velikost modelov in sestavov pri preprostih mehanskih analizah je omejena na 200 površin.

Parametrično modeliranje površin
• Modeliranje kompleksnih površin z uporabo gradnikov Sweep, Boundary blend, Fill, Blend in drugih namenskih gradnikov.
• Urejanje površinske geometriji z uporabo gradnikov Extend, Offset, Merge, Wrap, itd.
• Orodja za analizo ukrivljenosti površin omogočajo izdelavo kvalitetnih C2 kontinuiranih površin.
 
Dodatna orodja za upravljanje in vodenje velikih sestavov
• Hitro nalaganje velikih sestavov z uporabo poenostavljenih prikazov.
• Enostavna in sprotna izdelava poenostavljenih prikazov.
• Edinstveno orodje Shrinkwrap™ omogoča izdelavo grafično in pomnilniško nezahtevnih, a kljub vsemu natančnih modelov, primernih za izmenjavo.
 
Konstruiranje izdelkov iz pločevine
• Enostavna uporaba gradnikov – sten, upogibov, prebitih sten, prebojev, prirobnic, lokalnih vlekov in sprostitev – z uporabo izboljšanega in poenostavljenega uporabniškega vmesnika.
• Samodejna izdelava razvite pločevine.
• Dinamičen in sočasen prikaz oblikovanega in razvitega modela iz pločevine.
• Preprosta pretvorba prostorskih modelov in površin v modele iz pločevine.
• Enostavna definicija konstrukcijskih parametrov pločevine.
 
Konstruiranje mehanizmov
• Izdelava mehanskih povezav.
• Validacija kinematičnega gibanja modela.
• Zaznavanje in preprečevanje prekrivanja z določanjem območja gibanja modela.
                                                                                    ...video Creo Mechanism
 
Konstruiranje plastičnih kosov
• Orodja za analizo nagibov in debeline sten.
• Simulacija polnjenja kavitete.
• Integrirana orodja za merjenje.
Konstruiranje 3D zvarov
• Izdelava različnih vrst varov, ki se parametrično in asociativno spreminjajo
z referenčno geometrijo.
• Enostavna izdelava dokumentacije zvarov.
 
Izdelava fotorealističnih slik in animacij
• Hitra in natančna izdelava fotorealističnih slik produkta, tudi za največje sestave.
• Senčenje s svetlobo od odbojev za prikaz različnih materialov, kot so kovine, plastike, stekla, krom, itd...
• Izelava animacija sestavljanja in razstavljanja elementov sestava.
 
Direktno modeliranje (Fleksibilno modeliranje)
• Spreminjanje Creo modelov ne glede na obliko in zgradbo modela.
• Spreminjanje modelov, ki izvirajo iz drugih CAD programov ali datotečnih formatov (Solidworks, STEP, itd.).
• Prepoznavanje gradnikov kot so zaokrožitve, posnetja, vzorci in simetrija na uvoženi geometriji.
• Izdelava ali transformacija obnova oblikovalskega namena in prikaz sprememb na modelu v obliki gradnikov.
                                                                                    ...video Creo Flexible Modeling
 

Vodenje podatkov o izdelkih (PDM)
• Zaščita strukture in relacij CAD modela (PTC Creo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, PTC Creo Elements/Direct in PTC Mathcad), s čimer se izboljša nadzor in sodelovanje med uporabniki.
• Upravljanje in spremljanje zgodovine MS Office dokumentov kot sta Microsoft Word in Excel.
• Vključen 3D pregledovalnik in orodje za označevanje – Uporabnikom, ki ne delajo s CAD programsko opremo omogoča pregled, izdelavo prerezov, meritve in označevanje na modelih.
• Zmogljiva orodja za iskanje – Hitro in enostavno iskanje, kopiranje ali preimenovanje podatkov, s čimer se poenostavi pridobivanje informacij in možnost ponovne uporabe modelov.
                                                                                    ...Windchill PDMLink

 

Mehanske analize kosov in sestavov
• Preračun linearnih statičnih analiz na kosih in sestavih.
• Hitro samodejno mreženje in hitra konvergenca rešitve.
• Obsežna in prilagodljiva knjižnica materialov.
                                                                                    ...video Creo Simulate
Analiza mehanizmov
• Ovrednotenje delovanja mehanizmov z uporabo vzmeti, blažilcev, pogonov, trenja, težnosti in drugih dinamičnih obremenitev.
• Izdelava konceptualnih zasnov za optimizacijo delovanja mehanizmov pri različnih vhodnih podatkih.
• Izdelava natančne ovojnice gibanja modela za določanje interferenc in zasedenosti prostora.
• Izdelava visoko kvalitetnih animacij neposredno iz dinamičnih simulacij.
                                                                                    ...video Creo Mechanism
 
Konstruiranje cevnih in električnih napeljav
• Celovito orodje za izdelavo napeljav z uporabo shem. Avtomatizirana in pohitrena uporaba razvojnih pravil in namenskih orodij.
• Prilagodljiva knjižniča standardnih priključkov in veznih elementov.
• Preverjanje možnosti izdelave sestava in interferenc.
• Samodejna izdelava podporne dokumentacije vključno z izometričnimi risbami, tabelami upogibov/kolen, načrti, pripadajočimi dolžinami žic in kablov ter kosovnico.
                                                                                    ...video Creo Piping & Cabling
 
Organizacija sočasnega inženirstva
• Vzpostavljanje in uveljavljanje načinov konstruiranja, ki omogočajo sočasno inženirstvo.
• Upravljanje in nadzor nad referencami sestava in neželenimi povezavami.
• Grafični prikaz odvisnosti med komponentami omogoča boljše razumevanje relacij in predvidevanje obnašanja.
• Dodatna orodja za delo s sestavi in upravljanje zmogljivosti sistema.
 
Top Down konstruiranje
• Načrtovanje in upravljanje strukture sestava.
• Določanje montažnih pravil in avtomatizacija kreiranja produkta.
• Namenska orodja za načrtovanje in dokumentiranje montažnih procesov.

 


Prednosti:

  • Vsi modeli izdelani s poljubnim paketom, so prosto izmenjivi s vsemi PTC Creo uporabniki.
  • Možne so nadgradnje paketov.
  • Možen dokup tehnoloških modulov.
Slovenska knjižnica strojnih elementov vključuje strojne elemente standardov DIN in ISO ter koristne pripomočke za napredno 3D konstruiranje.
Uporaba CAD modelov drugih proizvajalcev (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Solid Edge).
Intuitivno modeliranje ergonomskih designerskih oblik.
Načrtovanje in simulacija mehanizmov.
Načrtovanje električnih in vseh vrst cevnih povezav.
Avtomatična izdelava vijačnih zvez
Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.
Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.
Vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize.
Programiranje vseh vrst CNC obdelovalnih centrov.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
Samostojno orodje za izdelavo 3D tehničnih ilustracij.