PTC Creo Illustrate

Orodje za izdelavo tehničnih ilustracij in animacij

Creo Illustrate je samostojno programsko orodje za izdelavo profesionalnih tehničnih ilustracij in animacij na osnovi PTC Creo Parametric in drugih 3D CAD podatkov.

Izdelane ilustracije se avtomatsko posodabljajo s spremembami na 3D CAD modelih.

Uporabniški vmesnik je namensko prirejen za ustvarjanje 3D tehničnih ilustracij. Programska oprema  podpira popolno integracijo z Windchill, Creo in Arbotext produkti.

 

1. Film izdelan s Creo Illustrate Essentials za ponazoritev servisnega postopka:

 

 

2. Primer navodil z vključenimi ilustracijami:

 

3. Drugi primeri tehničnih ilustracij:


Funkcionalnosti:

Izdelava ilustracij specifičnih za končni izdelek.
Izdelava ilustracij neodvisno od CAD sistema v katerem je izdelek skonstruiran.
Vodenje ločene servisne kosovnice (sBOM).
Izdelava 3D animacij za lažjo uporabo in percepcijo.
Dinamični prerez za predstavitev internih komponent.
Dokumentiranje postopnih procedur v eni ilustraciji.
Generiranje sestavnice s številkami pozicij.

 

Slovenska knjižnica strojnih elementov vključuje strojne elemente standardov DIN in ISO ter koristne pripomočke za napredno 3D konstruiranje.
Uporaba CAD modelov drugih proizvajalcev (CATIA, NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Solid Edge).
Intuitivno modeliranje ergonomskih designerskih oblik.
Načrtovanje in simulacija mehanizmov.
Načrtovanje električnih in vseh vrst cevnih povezav.
Avtomatična izdelava vijačnih zvez
Orodje za organizacijo sočasnega inženirstva nad velikimi sklopi.
Direktno spreminjanje geometrije parametričnih in importiranih modelov.
Vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize.
Programiranje vseh vrst CNC obdelovalnih centrov.
Avtomatično generiranje elektrod v Creo Parametric.
Samostojno orodje za izdelavo 3D tehničnih ilustracij.