PTC Mathcad

Industrijski standard za inženirske preračune

­
Omogoča združevanje matematičnih enačb, tekstov in grafov v enoten delovni list, s katerim lahko na inženirjem poznan način dokumentiramo in izvajamo matematične izračune. Vključuje dodatne funkcionalnosti, kot so 3D grafi, integracija z Microsoft Excelom®, zložljiva območja in možnost računanja s simboli. Poleg tega se PTC Mathcad odlično povezuje tudi z drugimi PTC produkti, kot sta Creo Parametric in Windchill.

Matematična preračuni za inženirje. POLNA VERZIJA.