PTC Windchill Navigate

Namenski sistem za dostop do tehničnih podatkov o izdelkih.

Omogoča različnim interesnim skupinam enostaven in celovit, kontekstno neodvisno ter natančen dostop do vseh aktualnih podatkov o izdelku iz PLM sistema Windchill. Brez zahtevnih uporabniških izkušenj in dodatnega usposabljanja.

Aplikacijo je mogoče enostavno prilagoditi in uporabiti za različne vloge v celotnem podjetju ali povezati na podatke iz drugih informacijskih sistemov (ERP,...).

Dodatno omogoča prikaz podatkov iz pametnih, povezanih izdelkov (IOT).


Ključne prednosti iz vidika PLM:

  • Učinkovitost in produktivnost. Takojšen dostop do ustreznih podatkov o izdelku, 3D in 2D vsebin ter vizualizacije.
  • Natančnost in kakovost. Aktualni podatki, pridobljeni v realnem času iz PLM sistema Windchill.
  • Hitrost postavitve. Intuitivno, brez dodatnega usposabljanja, enostavna uporabniška izkušnja.
  • Boljša povezljivost. Prikaz podatkov iz drugih informacijskih sistemov.
PLM sistem za upravljanje s tehničnimi podatki o izdelkih.
Namenski sistem za dostop do tehničnih podatkov o izdelkih.
Uskladitev projektne skupine nad virtualnim delovnim področjem.
Aplikacija za dostop do vsebin v PLM sistemu Windchill.