PTC Windchill PDMLink

PLM sistem za upravljanje s tehničnimi podatki o izdelkih.

Brez orodja za osnovno upravljanje CAD podatkov je sodelovanje med udeleženci razvojnega procesa težko in neproduktivno. Windchill PDMLink omogoča učinkovito organizacijo in upravljanje s proizvodnimi vsebinami, lažjo ponovno uporabo že izdelanih rešitev, širši dostop do informacij v podjetju ter nadzor nad izdajo verzij in potrjevanjem.

Vsem PTC Creo uporabnikom bistveno olajša upravljanje s 3D CAD podatki: iskanje, kopiranje sklopov s pripadajočo dokumnentacijo, usklajeno delo večih uporabnikov, preimenovanje sklopov, itd... 

Vsi zaposleni pridobijo globalen dostop do ažurnih in natančnih informacij. Zaposleni lahko s primernim orodjem ProductView Lite pregledujejo, izvajajo meritve in dodajajo opombe na 3D CAD podatkih.


­


Zmogljivosti in prednosti:

  • Vzpostavitev centralnega arhiva CAD-modelov, njihovih struktur in razmerij.
  • Podpora za različne 2D in 3D CAD sisteme:  PTC Creo, Pro/ENGINEER, PTC MathCad, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, itd...
  • Učinkovito upravljanje pisarniških dokumentov, kot so Microsoft Word in Excel: različne predloge, povezava med argumenti in polji, vodenje verzij in kontrola sprememb.
  • Zmogljiva orodja za iskanje, kopiranje in preimenovanje obstoječih modelov izboljšajo dostop do informacij o izdelku in spodbujajo ponovno uporabo že preverjenih rešitev.
  • Samodejna konverzija 3D CAD modelov v format primeren za pregledovanje.
  • Vključen Creo View drugim službam omogoča ogled, merjenje in označevanje 3D modelov.
SLIKE
PLM sistem za upravljanje s tehničnimi podatki o izdelkih.
Namenski sistem za dostop do tehničnih podatkov o izdelkih.
Uskladitev projektne skupine nad virtualnim delovnim področjem.
Aplikacija za dostop do vsebin v PLM sistemu Windchill.