PTC Windchill ProjectLink

Povezovanje in organiziranje projektnih skupin.

Omogoča vzpostavitev centralnega sistema za vodenje podatkov in organizacijo dela virtualnih projektnih skupin.

Integracija s PTC Creo uporabniki in vizualizacija 3D podatkov z orodjem ProductView Lite za vse ne-CAD uporabnike.

Arhiv podatkov vseh vrst: PTC Creo, Word, Excel, Mathcad, Outlook, Autocad, itd ...

Izdelava projektnih planov z določanjem mejnikov, aktivnosti in nalog, pregledom rezultatov aktivnosti ter obremenjenosti virov. Povezljivost z Microsoft Project.


Prednosti uporabe:

  • Večja preglednost razvojnih procesov, projektov in dokumentov.
  • Hitrejši razvoj izdelkov ob strogem upoštevanju mejnikov in rokov.
  • Standardizacija in avtomatizacija ključnih razvojnih procesov v skladu s standardi kakovosti (ISO 9000, Six Sigma, APQP...).
SLIKE
PLM sistem za upravljanje s tehničnimi podatki o izdelkih.
Namenski sistem za dostop do tehničnih podatkov o izdelkih.
Uskladitev projektne skupine nad virtualnim delovnim področjem.
Aplikacija za dostop do vsebin v PLM sistemu Windchill.