Vericut OptiPath

Optimizacija CNC programov

Programska oprema prilagaja rezalno hitrost definirano v NC programu in s tem naredi obdelovalni proces krajši, učinkovitejši in kvalitetnejši. ­Na osnovi odvzetega volumna materiala na posameznemu segmentu reza program izračuna ter zapiše v NC program optimalno podajalno hitrost. Po procesu optimizacije ostane trajektorija poti orodja nespremenjena.


Prednosti uporabe

  • Od 20 do 40% krajši obdelovalni časi.
  • Manjša obraba orodij.
  • Bolj kvalitetne obdelave.
Simulacija delovanja CNC programov na obdelovalnem stroju.
Optimizacija CNC programov.
Verifikacija CNC programov.