Vericut Verification

Verifikacija CNC programov

­Preverja kodo v končni ISO obliki pred zagonom na obdelovalnem stroju.Omogoča detekcijo napak, katerih razlog so lahko: nepravilno programiranje, nepravilna pot orodja, kontakt pri hitrem gibanju, trki z vpenjali in prijemali, trki orodja z nerezalnim delom: steblo, držalo, napake CAD/CAM programske opreme, napake postprocesorja.
­


Lastnosti:

  • Natančno zaznavanje in sporočanje napak. Ekstremno natančno razpoznavanje napak obdelave. Napake so prikazana ne 3D modelu v želeni barvi v fazi simulacije in po njej.
  • Emulacija CNC krmilja & simulacija G-kode. Natančna simulacija logike delovanja CNC krmilja.   
  • Simulacijo naprednih funkcij krmilnika. »Look-ahead« in  3D kompenzacija orodja,  »Tool tip« programiranje & kompenzacija dolžine orodja, »Gage length reference point« programiranje, »Canned cycles« in  »fixture offsets«, »Rotary axis pivot points«, Variable, podprogrami, zanke in vejanje programa.
  • Analiza modela. Ogled in analiza modela nastalega v procesu obdelave. Model lahko vrtimo, režemo, merimo ( debelino, volumen, razdaljo, kote, diametre, vogale, srh itn.) ter primerjamo z referenčnim modelom.
  • Super-Fast verifikacija. Analiza ekstremno dolgih programov s področja izdelave orodij za brizganje plastike, litje aluminija, itn...
  • Definicija surovca in orodij. Surovec lahko definiramo v Vericutu ali pa ga uvozimo iz CAD sistema.
  • Konvertiranje NC podatkov. Verifikacijski modul je močan reverzni postprocesor. Obstoječe NC programe lahko konvertiramo v APT ali poljubno obliko NC zapisa.
Simulacija delovanja CNC programov na obdelovalnem stroju.
Optimizacija CNC programov.
Verifikacija CNC programov.