Creo 2.0 Strokovni dnevi - poročilo - strojegradnja

Družina aplikacij Creo; Stuart Heavyside, PTC

Fleksibilno modeliranje; Tomaž Jeras

Creo Ilustrate; Andraž Gunčar

Advanced Framework Extension; Rok Plevnik

Mathcad Prime 2.0; Jure Kamnik

Creo Options Modeler; Jure Kamnik

Predstavitev projekta Supercar; Aljoša Tušek in Klemen Eržen, Tushek Supercars

Windchill 10.1; mag. Boštjan Lukančič

Prednosti enotnega PLM sistema v heterogenem CAD okolju; Sašo Pantar, Akrapovič

Zaključek - Prehod na Creo 2.0, Miloš Milosavljavič

SLIKE