Iskra Avtoelektrika ASING d.o.o

­Iskra Avtoelektrika ASING d.o.o. in Audax d.o.o. sta uspešno zaključila uvajanje PLM sistema Windchill. ­

Podjetje Iskra ASING se ukvarja z razvojem in izdelavo sodobnih visoko produktivnih navijalnih, montažnih in kontrolnih naprav ter sistemov po zahtevah kupcev. Z dolgoletnimi izkušnjami pri strojegradnji, strokovno usposobljenostjo ter poznavanjem tehnologij in tehnoloških problemov Iskra ASING uspešno nastopa na domačem in tujih trgih.

Med uvajanjem PLM sistema Windchill smo dosegli vse zastavljene cilje:

 • Uredili smo enotno podatkovno bazo za učinkovito podporo razvojnim procesom.
 • Izdelali in uredili smo knjižnico standardnih komponent in sklopov. V knjižnico smo dodali tudi 3D modele konstrukcijskih komponent različnih proizvajalcev.
 • Z Windchill PDMLink obvladujemo celotno tehnično in tehnološko dokumentacijo izdelano s programsko opremo Pro/ENGINEER.
 • Prenovili smo proces razvoja izdelkov ter dopolnili sistem označevanja dokumentov.
 • Z orodji za vizualizacijo omogočamo pregledovanje 3D modelov in risb ter njihovo potrjevanje.
 • Z uvajanjem faz in statusov v življenjskem ciklu izdelka spremljamo stanje razvojnih projektov.
 • V proizvodnji je zagotovljen zanesljiv dostop do vseh pomembnih dokumentov v digitalni obliki.

 

Vodja projektivnega biroja Dušan Gregorič:

Od uporabe PLM sistema Windchill pričakujem bolj urejene razvojne procese v vseh fazah razvoja izdelka. S sočasnim delom pri konstrukciji izdelkov bomo hitreje razvili nove izdelke. Hitrejši razvoj in manj sprememb pomenita za ASING tudi manj stroškov, odpirajo pa se nam tudi možnosti za razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo. V prihodnje nameravamo uporabo Windchill-a razširiti, v razvoj izdelkov pa še bolj aktivno vključiti tako kupce kot dobavitelje. Ocenjujem, da se bo vloženo delo kmalu obrestovalo in nam pomagalo pri izboljšanju naše konkurenčnosti na trgu.


Projektant Boris Pahor:

Z boljšim obvladovanjem dokumentacije, večjo preglednostjo in ažurnostjo podatkov se lahko konstruktorji bolj posvetimo pravemu konstruktorskemu delu pri razvoju in optimiranju novih izdelkov. Če k temu dodamo še timsko delo in možnost sočasnega razvoja, predstavlja uvajanje in uporaba Windchill-a veliko izboljšavo v našem delu. Z uporabo knjižnic in preskušenih konstrukcijskih rešitev bo razvoj naših izdelkov hitrejši, z boljšo izmenjavo informacij pa bomo lažje našli prave rešitve.

Po zaključeni prvi fazi pa že načrtujemo naslednje korake pri širjenju uporabe in novih funkcionalnostih delovanja PLM sistema Windchill:

 • širjenje kroga uporabnikov v podjetju ter njihovo intenzivnejše povezovanje in sodelovanje pri razvoju izdelkov,
 • obvladovanje celotne projektne dokumentacije s PLM sistemom Windchill,
 • zagotavljanje dostopa do tehnične dokumentacije tudi za zunanje sodelavce in dobavitelje,
 • tudi našim kupcem nameravamo omogočiti dostop do konstrukcijske dokumentacije in jih še bolj vključiti v razvojni proces.

SLIKE