PLM sistem Windchill v podjetju LTH Castings

Vpeljava PLM sistema Windchill PDMLink in ProjectLink v razvojno okolje LTH castings d.o.o.

PLM sistem Windchill v podjetju LTH Castings je vpet v različne procese. V procesu priprave ponudbe smo vpeljali voden in nadzorovan potek dela (workflow), kjer imajo uporabniki svoje zadolžitve pri vrednotenja (predkalkulacija) ponudbe kupcu. Ključne informacije kot so kupec, projekt,…,se med dokumentom kalkulacije (MS Office) in PLM sistemom Windchill prenesejo avtomatično in so usklajene.

Vodenje projektov je opremljeno z uradnimi predlogami dokumentov (MS Office), s katerimi sodelujejo vodje projektov s kupci. S tem so poenoteni procesi generiranja projektne dokumentacije in procesov planiranja, ki so vodeni časovno in po aktivnosti.

Konstrukterji/Razvojniki in tehnologi imajo enotno delovno okolje med CAD orodjem Creo in PLM sistemom Windchill PDMLink, ki omogoča boljšo reuporabo standardnih in preizkušenih rešitev,  sočasno delo na konstrukciji in ostale funcionalnosti PLM sistema Windchill.

 


Prednosti, ki jih je prinesel projekt

  • Centralno vodena kompletna razvojna dokumentacija na enem mestu omogoča kontroliran in nadzorovan dostop širšemu krogu uporabnikov.
  • Razvojni procesi so poenoteni in elektronsko obvladljivi.
  • Omogočeno je enostavno sodelovanje z oddaljenimi razvojnimi in proizvodnimi enotami.
  • Boljša kvaliteta informacij in podatkov.
  • Vodenje in pregled projektov in projektnih timov.
  • Sočasno razvojno okolje.
  • Vizualizacija CAD 2D in 3D dokumentacije po celotnem podjetju. 

Ime vodje projekta pri stranki: Gregor Berce in njegovo mnenje o projektu in programski opremi:

Z Windchillom smo pridobili upravljanje razvojno projektne dokumentacije in zagotavljanje nadziranega toka dokumentov. Sistem nam pokriva tako vodenje verzij, kakor tudi pripadnost dokumentacije k posameznemu razvojnemu projektu. Z uporabo te programske opreme si zagotovimo nadziran in voden pretok dokumentacije in kvalitetno upravljanje z različnimi verzijami dokumentov.

Programska oprema učinkovito upravlja vodenje sprememb v procesu vodenja projektov. Prav tako je kvalitetno rešena dostopnost oz. pravice za upravljanje posameznih dokumentov, kar bistveno pripomore k varnosti podatkov. S pomočjo programske opreme zagotovimo celovito upravljanje vse dokumentacije, ki je vezana na vodenje posameznega razvojnega projekta.

V našem podjetju smo v Windchill trenutno implementirali aplikacije: Predkalkulacije (excel datoteka urejena na principu delovanja workflow-a), Investicije ter Projektna dokumentacija.

Z implementacijo (predvidoma konec leta 2012) CAD modula pa bomo za razvoj novega izdelka potrebovali manj časa z ponovno uporabo že izdelanih komponent in sestavnih delov. Enotna shramba vseh podatkov o izdelku zagotavlja manj napak zaradi napačnih ali zastarelih podatkov.

Ker je aplikacija zgrajena na internetni osnovi  se je možno (npr. pri poslovnem partnerju, trenutno preko Citrix vmesnika) preko uporabniškega vmesnika znotraj internetnega brskalnika povezati in vključiti interaktivni prikaz 3D informacij o izdelku. Določene licence lahko ponudimo tudi zunanjem izvajalcem – kooperantom, katerim se da določena možnost vpogleda v sam razvoj izdelka. Tako je kooperant v vsakem trenutku obveščen o novostih oz. spremembah na izdelku.