Skupina ETI d.d. je naredila prehod na Windchill

Skupaj s zap­oslenim­i v podjetju ETI, smo implementirali PLM sistem Windchill v njihovem podjetju. Sistem se uporablja v oddelkih razvoj elektrotehničnih oddelkov, razvoj keramičnih izdelkov, kontrola in kakovost in tehnologija. ­­

Potek projekta 

V času prototipnega projekta so tehnični strokovnjaki podjetja ETI in svetovalci podjetja Audax oblikovali sistem za potrebe skupine ETI. Pri postopku so uporabili izdelano sistematiko implementiranja proizvajalca programske opreme podjetja PTC. Izdelan je bil prototip sistema, ki ga je potrdilo vodstvo skupine ETI.

Funkcionalnosti 

  • Vodenje verzij in statusov dokumentov.
  • Integracija s programsko opremo Pro/ENGINEER in AutoCAD..
  • Vodenje dokumentov o standardih kakovosti.
  • Vodenje tehnoloških dokumentov s parametri za proizvodnjo.
  • Izdajanje in vodenje obvestil o skladnosti.
  • Dostop drugih služb in oddelkov v podjetju do 3D CAD podatkov in tehnične dokumentacije.
  • Distribucija CAD risb v podjetju v elektronski obliki (brez papirja).

V prihodnosti se načrtuje razširitev na druge oddelke v podjetju: orodjarna, marketing, proizvodnja, itd ... ter na uporabo v hčerinskih podjetjih in predstavništvih.

Pričakovanja vodij projekta

"Od uporabe PLM sistema Windchill v našem podjetju pričakujemo večjo stopnjo organiziranja in kontrole nad podatki in lažje sodelovanje med vsemi  oddelki, vključenimi v proces razvoja izdelkov," mag. Miran Dolinšek, tehnični vodja projekta , vodja konstrukcije ETI d.d.

"V prihodnosti planiramo razširitev uporabe v celotni skupini. Cilj  projekta je organizacija vseh tehničnih podatkov o izdelkih v enoten sistem, zgrajen na internetni arhitekturi, ki bo osnova za globalizacijo podjetja " Andrej Smrkolj, organizacijski vodja projekta, vodja razvoja informatike ETI d.d.

Izlake, marec 2007.


ETI d.d. je svetovni proizvajec rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume.

Audax d.o.o. je  dobavitelj CAD/CAM CAD/CAM/CAE programske opreme in PLM rešitev: Pro/ENGINEER, Windchill, Mathcad. 

SLIKE