Vmesnik med GoSoft-2000 in PTC Windchill

Podjetje Audax d.o.o. je skupaj s podjetjem Goinfo izdelalo vmesnik med PLM informacijskim sistemom PTC Windchill in ERP informacijskim sistemom GoSoft-2000. Vmesnik omogoča trdno povezavo med obema informacijskima sistemoma, kar pripomore k večjo produktivnost, enostavnejšo uporabo in manjšo možnost napak.  

Povezava temelji na identični identifikacijski številki za isti element v razvojnem in produkcijskem okolju. Omogoča podeljevanje identov kosom, sklopom in risbam v PTC Creo, pri čemer je GoSoft-2000  vir informacij. Prav tako omogoča izvoz celotne kosovnice iz PTC Creo v GoSoft-2000.

Aplikacija je plod lastnega razvoja in omogoča prilagoditev na podatke in proces naročnika, kar je v tem segmentu aplikacij nujnost.