Creo View MCAD

   Creo View MCAD

Opis: Tečaj Creo View Prametric je namenjen vsem, ki želijo pridobiti znanje o uporabi programa s katerim lahko hitro pridobijo določene informacije o CAD modelih, risbah, animacijah in ostalih produktih, ki so bili izdelani z modelirnikom Creo Parametric.  Poleg tega da si uporabniki model ogledajo lahko tudi dodajajo razne detajlne podrobnosti.

Uporaba: Tečaj je namenjen vsem uporabnikom, ki potrebujejo pregledati model (nabavni oddelek, montažni oddelek, kontrolni oddelek, servisni oddelek ter ostali.

Predznanje:  Ni potrebno. Uporabnik naj pozna osnovno delo z računalnikom (tipkovnica, miška). 

Gradivo: V angleškem jeziku

Verzija: Creo 3.1

Naziv tečaja proizvajalca:  Creo View MCAD

Trajanje:  8 ur / 1 dan  

Podrobnejši opis tečaja: Creo View MCAD.pdf