Osnove rezanja z WEDM ESPRIT

   Osnove rezanja z WEDM ESPRIT

Uporaba: Tečaj je namenjen tehnologom, CAM programerjem in operaterjem, ki pri svojem delu uporabljajo stroje za žično erozijo.

Opis: Tečaj nudi osnovno usposabljanje za WEDM rezanje s programskim paketom ESPRIT. Po opravljenem tečaju lahko udeleženci:

  • Samostojno programirajo 2 osne 4 osne CNC stroje za žično erozijo
  • Uporabljajo celoten nabor operacij za dvoosno in štiriosno WEDM rezanje
  • Časovno optimirajo odrezovalne postopke ob podpori CAM sistema

Jedro tečaja tvorijo praktične vaje, kjer se udeleženci postopoma naučijo izdelati celotne projekte.

Gradivo: V slovenskem jeziku

Naziv proizvajalca: DP Technology

Predznanje: Tečaja Osnove rezkanja z ESPRIT-jem ter Osnove struženja z ESPRIT-jem.

Trajanje: 8 ur / 1 dan 

Širši opis tečaja:  Osnove rezanja z WEDM ESPRIT.pdf