Rezkalno struženje z ESPRIT

   Rezkalno struženje z ESPRIT

Uporaba: Tečaj je namenjen tehnologom, CAM programerjem in operaterjem, ki uporabljajo
kompleksne CNC stružnice z gnanimi orodji.

Opis: Tečaj nudi osnovno usposabljanje za uporabo rezkalnega struženja v programskem
paketu ESPRIT. Po opravljenem tečaju lahko udeleženci izdelujejo kompleksne NC
programe za:

  • Stružnice z gnanimi orodji (C-os)
  • Stružnice z gnanimi orodji (C-os in Y-os)
  • Več-vretenske produkcijske stružnice z gnanimi orodji
  • Produkcijske stružnice z več revolverji ali obdelovalnimi glavami

Jedro tečaja tvorijo prakticne vaje, kjer se udeleženci postopoma naučijo izdelati
celotne projekte.

Gradivo: V slovenskem jeziku

Naziv proizvajalca: DP Technology

Predznanje: Tečaja Osnove rezkanja z ESPRIT-jem ter Osnove struženja z ESPRIT-jem.

Trajanje: 24 ur / 3 dni  

Širši opis tečaja:  Rezkalno struženje z ESPRIT.pdf