Strukturne in termalne analize s Creo Simulate

10.04.2018   Strukturne in termalne analize s Creo Simulate

Opis: Tečaj nudi pregled nad možnostimi paketa Creo Simulate.

Po tečaju lahko udeleženci:

  • uporabljajo različne tipe analiz (statične, termalne, modalne...).
  • optimirajo izdelek glede na konstrukcijske zahteve.
  • uporabijo orodja za občutljivostno analizo in optimalizacijo parametrov model
  • spoznajo različne tipe obremenitev in robnih pogojev.

Uporaba: Tečaj je narejen za uporabnike, ki želijo preveriti, testirati in optimizirati svoje izdelke in je splošno uporaben na vseh področjih.

Gradivo: V angleškem jeziku

Naziv proizvajalca: T4504 Introduction to Creo Simulate 3.0

Predznanje: Osnovni tečaj modeliranja.

Verzija: Creo 3.0

Trajanje: 32 ur / 4 dni  

Širši opis tečaja:  Strukturne in termalne analize s Creo Simulate.pdf