FDM Material ABS-ESD7

Obstojen material za končno uporabo v elektronskih delih, držalih in prijemalih.

Statično disipativni kosi

Material na osnovi ABS-M30, ki preprečuje kopičenje statične elektrike, je primeren za 3D tisk komponent elektronskih naprav, industrijske opreme ter držal in oprijemal za sestavljanje elektronskih komponent. Združljivost s topljivim podpornim materialom omogoča tisk kompleksnih kosov brez dodatnega napora.

Proizvajalci elektronske opreme lahko z ABS-ESD7 razširijo uporabo 3D tiska na proizvodno linijo. 

Natezna trdnost: 38 Mpa    
Modul elastičnosti:  2,400 Mpa   
Temperaturna obstojnost: 96°C