Creo natečaj za dijake in študente 2020

Nagradni natečaj za najboljše dijaške in študentske projekte, izdelane s programsko opremo PTC Creo v šolskem letu 2019/2020.

Izberi zahtevnost po svoji meri


Razpis za prijavo na nagradni natečaj za najboljše dijaške in študentske prispevke, izdelane s programsko opremo Creo, je odprt. Tudi letos z navdušenjem pričakujemo tvoje konstrukcije modelov, orodij in naprav, ki jih lahko prijaviš v tri kategorije.

Preden se prijaviš... preberi nasvete


Za uspešno pripravo in oddajo prispevkov smo ti pripravili nekaj nasvetov. 

 • Posebno pozornost nameni pravilnemu izboru enot (milimetri, ne inči) in materialov ter uporabi predlog za modeliranje. 
 • Zelo pomembno je, da nam pošlješ prispevek, ki izvira iz Creo. Step in ostalih formatov ne uporabljaj, razen, če gre za standardne elemente iz spletnih virov.
 • Tvoj prispevek mora vključevati opis, s katerim je jasno opredeljen namen in poudarjena vrednost prispevka. V opisu tudi jasno izpostavi ime datoteke, za katero želiš, da jo komisija oceni.
 • Za nemoteno ocenjevanje preveri, ali se prispevek v Creo odpre brez napak in ali morda ne manjka kakšen model ali format za tehnično dokumentacijo. V primeru oddaje sestavov, uporabe knjižnic ali formatov za tehnično dokumentacijo ti priporočamo, da uporabiš ukaz za arhiviranje v mapo za pošiljanje (menu File > Save As > Save a Backup). 

Prispevek je potrebno oddati v .zip obliki – tudi, če gre zgolj za eno datoteko.

V kolikor potrebuješ Creo, lahko študentsko različico brezplačno preneseš na tej povezavi.

Preberi razpisne pogoje

Prijavi se na natečaj


Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali skupine do 5 oseb, vpisani v poljubno slovensko izobraževalno institucijo v šolskem letu 2019/2020 (srednje poklicno-tehniško izobraževanje, gimnazije, drugo srednješolsko strokovno izobraževanje, strokovni šolski centri, fakultete itd…). 

Predviden rok za prijavo bo v drugi polovici aprila 2020. Zaključna prireditev bo potekala v prvi polovici maja 2020.

Posameznik lahko odda največ dva prispevka v največ dve različni kategoriji (Projekti in Izziv). To pomeni, da ne sprejemamo dveh prispevkov, oddanih v isto kategorijo. Prav tako ne sprejemamo dveh prispevkov, med katerima je eden oddan v kategorijo U-50. Ta kategorija je namreč namenjena zgolj sodelujočim, ki se s Creo šele spoznavajo.

Vsi poslani prispevki morajo biti izdelani brez neposredne pomoči tretjih oseb (zaposleni v podjetjih, starši… ). Dovoljena je posredna pomoč in usmeritev mentorjev v šolah.

Podatki o tebi

Izpolni podatke o sebi, vključno z nazivom izobraževalne ustanove, ki jo obiskuješ.

Podatki o projektu

Izpolni podatke o projektu, ki ga oddajaš. Izberi kategorijo, vpiši naslov projekta in dodaj opis, s katerim bo jasno opredeljen njegov namen in vrednost. Prispevek oddaj v datoteki .zip, tudi če gre zgolj za eno datoteko.

Podatki o članih skupine

V kategoriji Creo Projekt sodeluje od dva do pet članov, vključno s tabo. Tukaj izpolni podatke o članih tvoje skupine.

Podatki o mentorju

V kolikor je pri projektu, ki ga oddajaš sodeloval mentor, vpiši njegove podatke.

Soglasje

Za sprejem tvoje prijave potrebujemo soglasje za hrambo in obdelavo tvojih podatkov.

Razpisni pogoji


Creo U-50

Začetna raven uporabe Creo

 • Prijavijo se posamezniki, ki se v okvirju učnega procesa prvič »srečajo« s Creo in še niso sodelovali na Creo natečaju v preteklosti. 
 • Kategorija se priporoča vsem, ki so opravili do približno 50 ur izobraževanja v srednješolskem programu (K+12).
 • Odda se lahko Part, Assembly ali Drawing (*.prt, *.asm, *.drw).
 • Prijava v to kategorijo pomeni, da prijava drugega ali istega prispevka v ostali dve kategoriji ni mogoč. 
Kaj se ocenjuje?
 • Izvirnost prispevka.
 • Število in tip uporabljenih gradnikov.
 • Kompleksnost.

Projektni prispevki

Zaključne in projektne naloge posameznikov ali skupine

 • Prijavijo se posamezniki ali skupine, ki že izkazujejo samostojnost pri uporabi Creo.
 • Odda se lahko Part, Assembly ali Drawing (*.prt, *.asm, *.drw) s celovito projektno dokumentacijo v Creo.
Kaj se ocenjuje?
 • Celovitost prispevka.
 • Količinska kompleksnost.
 • Širina uporabe programske opreme PTC Creo (Creo moduli)
 • Inženirski pristop (funkcionalnost, uporaba materialov, natančnost izdelave modelov, uporaba toleranc…)
 • Inovativnost.

Creo izziv

Napredna uporaba Creo z dodatnimi moduli in tehnikami

 • Prijavijo se posamezniki, ki želijo predstaviti uporabo naprednih modulov in tehnik modeliranja ali druge posebnosti svojih modelov.
 • V tej kategoriji je mogoče uporabiti Sheet metal (pločevina), Manufacturing, Mechanism, Simulate, Drawing (delavniške risbe) in številne druge module, ki so na voljo v Creo Parametric (pregled modulov),
 • Sodelovati je mogoče tudi s projekti, ki sodijo na področje obogatene resničnosti (AR - Vuforia Studio in Creo Publish) in inženirskih preračunov (Mathcad).
 • Odda se lahko Part, Assembly, Drawing (*.prt, *.asm, *.drw).
Kaj se ocenjuje?
 • Izvirnost in pristop k modeliranju.
 • Kompleksnost in obseg uporabe posameznega modula / orodja.
 • Prepričljivost uporabne vrednosti modula.

Kdo se lahko prijavi?

Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali skupine do 5 posameznikov. Posamezniki morajo biti v šolskem letu 2019/2020 vpisani v poljubno izobraževalno ustanovo v Sloveniji (srednje poklicno-tehniško izobraževanje, gimnazije, drugo srednješolsko strokovno izobraževanje, strokovni šolski centri, fakultete itd…).

Posameznik lahko odda največ dva prispevka v dve različni kategoriji (Creo Projektni prispevki in Creo Izziv - ne velja v kombinaciji s kategorijo U-50!).

Vsi poslani prispevki morajo biti izdelani brez neposredne pomoči tretjih oseb (zaposleni v podjetjih, starši… ). Dovoljena je posredna pomoč in usmeritev mentorjev v šolah.

Splošni napotki k uspešni pripravi in oddaji prispevkov 

Vsak prispevek mora vključevati opis s katerim je jasno opredeljen namen in poudarjena vrednost prispevka ter ime datoteke, ki naj bi jo komisija ocenila.

Prispevek se mora v Creo odpreti brez napak hkrati pa ne sme manjkati kakšen model ali format za tehnično dokumentacijo. V primeru oddaje sestavov, uporabe knjižnic ali formatov za tehnično dokumentacijo priporočamo uporabo ukaza za arhiviranje v mapo za pošiljanje (menu File > Save As > Save a Backup). 

Prispevek je potrebno oddati v .zip obliki – tudi, če gre zgolj za eno datoteko.

Način in rok oddaje prispevkov

Rok za oddajo prispevkov bo predvidoma v drugi polovici aprila 2020. Zaključna prireditev bo potekala v prvi polovici maja 2020. 

Izpolni prijavnico

-%