Digitalna preobrazba Digitalna preobrazba je sedanjost

Digitalna preobrazba je ključna za konkurenčnost industrijskih podjetij. S tehnologijami, ki so v njenem jedru, je moč odgovoriti na poslovne izzive in ustvariti nove priložnosti

Osredotočite se na ustvarjanje svoje poslovne vrednosti

Celotne industrijske panoge so sredi velikih sprememb. Zmagovalci teh turbulentnih časov bodo podjetja, odzivna na zahteve trga in kupcev, razvojno sposobna in prilagodljiva ter operativno učinkovita. S katerimi strategijami boste pripravili vaše podjetje?

Vaši izdelki

Podprite inženirsko odličnost

Razvijajte boljše izdelke hitreje, učinkoviteje in z manjšimi stroški. Izkoristite najnovejše tehnologije, kot so generativni razvoj, 3D simulacija v realnem času in generativni razvoj.

3D konstruiranje

Izkoristite konstrukcijske tehnologije, ki sledijo rastoči kompleksnosti vaših izdelkov.

Generativni razvoj

Samodejno oblikovanje izdelka na podlagi konstrukcijskih in nekonstrukcijskih pogojev.

Simulacija v živo

Takojšen vpogled v rezultate strukturnih, termalnih in modalnih analiz modela.

Simulacija proizvodnje

Z digitalnimi dvojčki načrtujte proizvodne linije in varno preverite delovanje.

Obogatena resničnost

Izboljšajte kakovost izdelkov in skrajšajte čas razvoja z interaktivno predstavitvijo.

Digitalna tovarna

Z digitalno nitjo povežite deležnike v celotni verigi dodajanja vrednosti.

Vaši zaposleni

Povečajte produktivnost zaposlenih

Z uvedbo najboljših digitalnih tehnologij omogočite zaposlenim, da učinkovito in varno opravljajo tudi najzahtevnejše delovne operacije in sprejemajo boljše odločitve. Tudi če delajo na daljavo.

Interaktivna navodila

Skrajšajte čas usposabljanja zaposlenih in hkrati povečajte razumevanje vsebin.

Digitalni asistent

Poenostavite zaposlenim dostop do informacij na delovnem mestu.

Oddaljena pomoč

Na daljavo učinkovito podprite zaposlene in kupce. Brez dodatnih poti in stroškov.

Animirana 3D navodila

Zmanjšajte stroške menjav in nastavitev na najpomembnejših strojih in linijah.

Informacije v realnem času

Izboljšajte hitrost in kakovost odločitev na podlagi informacij iz proizvodnje.

Prenos ekspertnih znanj

Uporabite AR materiale za učinkovit prenos znanja vaših najboljših specialistov.

Vaša proizvodnja

Obvladajte svojo proizvodnjo

Zagotovite dragocene podatke v realnem času iz različnih virov in različnih lokacij z uporabo najcelovitejšega sistema na trgu. Hitro uvedite standardne aplikacije s preverjeno vrednostjo in jih enostavno prilagodite vašim potrebam in ciljem. S pomočjo fleksibilne IIoT platforme aktivnosti stalnih izboljšav nadgradite z rezultati naprednih analiz in AI.

Podatki iz proizvodnje

Enostavno pridobite podatke iz strojev, krmilnih in nadzornih sistemov.

Povezava IT sistemov

Zagotovite enoten vir podatkov z integracijo informacijskih sistemov v podjetju.

Optimalna raba sredstev

Na podlagi informacij v realnem času preprečite zastoje in slabo kakovost.

Produktivnost in OEE

Sistematično izboljšujte produktivnost na nivoju strojev, oddelkov in tovarn.

Prediktivno vzdrževanje

Optimizirajte vzdrževanje proizvodnih sredstev na podlagi razumevanja trendov.

Analitika in AI

Uporabite metode strojnega učenja za izboljšanje stabilnosti procesov.

Vaša prodaja

Predstavite in prodajte svoje izdelke

Izboljšajte komunikacijo s strankami in z boljšim sodelovanjem ustvarite nove prodajne priložnosti. Z uporabo podatkov prenovite podporo strankam in s poprodajnimi storitvami ustvarite dodatne prihodke.

Fotorealizem

Izdelke predstavite v privlačni obliki, pripravljeni za uporabo v marketinških materialih.

Obogatena resničnost

Pridobite hitrejši odziv stranke s prikazom digitalnega modela izdelka na daljavo.

Specifikacije izdelka

Izpolnite zahteve kupcev in brez napora obvladujte spremembe.

3D simulacije

Svoje ponudbe podkrepite z digitalno demonstracijo delovanja proizvodne linije.

Povezani izdelki

Izboljšajte podporo strank z informacijami o delovanju v realnem okolju in času.

Analitika in AI

Uporabite metode strojnega učenja za izboljšanje kakovosti vaših izdelkov.