Creo Konstruiranje pločevine

Konstruiranje pločevinastih kosov pomeni izdelavo geometrije, ki omogoča rezanje, krivljenje in izbijanje pločevine. Pri tem je izjemnega pomena optimizacija stroškov, količine odpada in kakovosti izdelkov.

Natančni kosi pločevine

Namenska orodja in gradniki v programu Creo, kot so pločevinasta stena, upogib, preboj, forma, sprostitev, rez in druge, omogočajo enostavno in učinkovito modeliranje izdelkov iz pločevine.

Program omogoča samodejen izračun razvite dolžine pločevine in izdelavo izravnane oblike. Pregled oblikovanega in izravnanega modela je dinamičen in sočasen. S pomočjo predlog je izdelava tehnične dokumentacije in formatov za izmenjavo (DXF) hitra in enostavna. Izdelek lahko skonstruiramo tudi kot volumski model in ga enostavno pretvorimo v pločevinastega.

video

Učinkovita izdelava kosov iz pločevine

Izdelajte pločevinast model in pripadajočo tehnično dokumentacijo z gradniki specifičnimi za pločevino. Uporabite osnovne in napredne tipe sten ter izkoristite sočasen prikaz razvite oblike in natančno določenih razvitih mer.