Creo Konstruiranje zvarov

Izdelajte, izmerite, simulirajte in analizirajte različne vrste varjenih spojev na 3D modelu.

Zvari, povezani z referenčno geometrijo

Modul Welding omogoča izdelavo različnih vrst zvarov, kot so kotni, korenski, sočelni in točkovni. Izdelani zvari se parametrično in asociativno spreminjajo z referenčno geometrijo.

Z izdelavo na 3D modelu se samodejno prikaže tudi simbol z opisom vara, kar omogoči neposreden prikaz v digitalni definiciji proizvoda (MBD) in poenostavi opremljanje tehnične dokumentacije .

Vare na 3D modelu lahko enostavno uporabite tudi pri strukturni trdnostni analizi modela.

video

Zvari, s katerimi lahko delate

Ko boste v Creo izdelali zvar, ga boste lahko uporabljali in z njim upravljali tako, kot druga trdna telesa.