3D CAD Model Based Definition

Zapišite vse ključne podatke, kot so dimenzije, tolerance in opombe, neposredno na 3D model ter ponudite enoten vir informacij vsem deležnikom, skozi celoten življenjski cikel izdelka.

Od 2D risbe do 3D modela z vsemi podatki o izdelku

Model-Based Definition (MBD) ali digitalna definicija izdelka je koncept, ki 3D model postavlja v vlogo osrednjega nosilca informacij o izdelku. Podjetja, ki so 2D risbe zamenjala za MBD, vsem deležnikom razvojnega procesa izdelka zagotavljajo enoten in zanesljiv informacijski vir, ki zmanjšuje število napak, prihrani čas in omogoča razvoj kakovostnejših izdelkov.

Preberite več v eKnjigi

Kaj je MBD?

MBD je procesna sprememba

Vpeljava MBD zahteva spremembe v procesih podjetja, ki se sicer opirajo na klasično 2D dokumentacijo. To lahko predstavlja izziv pri uporabnikih 2D dokumentacije, ki morajo svoje obstoječe delo premakniti iz načina "kot se je vedno počelo" v način, ki temelji na enotni digitalni definiciji izdelka, dostopni vsem deležnikom razvoja.  

Oglejte si posnetek Webinarja

Popolnoma definiran 3D model

MBD je vzpostavitev, organizacija in upravljanje s polnoma definiranim 3D modelom, ki služi kot glavni vir informacij o izdelku.

Univerzalen paket podatkov

MBD ponuja paket tehničnih podatkov tako uporabnikom v razvoju in konstrukciji, kot v proizvodnji, preverjanju, vzdrževanju, prodaji in drugih oddelkih.

Vsem dostopne informacije

MBD vsem deležnikom v življenjskem ciklu izdelka zagotavlja dostop do digitalne defnicije izdelka z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo.

2D proti 3D

Kaj je narobe z 2D risbami?

Inženirski procesi so zgodovinsko vezani na 2D risbe, ki od nekdaj služijo kot ključen vir informacij (PMI) tako v proizvodnji kot drugih stopnjah življenjskega cikla izdelka. S tehnološkim napredkom in naraščajočo kompleksnostjo izdelkov 2D risbe v tem smislu postajajo pomankljive. 

2D risbe zaostajajo v številnih pogledih

  • Konstruiranje in vizualizacija sta danes praktično v celoti tridimenzionalna procesa.
  • 2D risbe so izdelane iz 3D modelov, zato se zdi njihova izdelava nepotreben korak.
  • Na 2D risbah ni mogoče zajeti vseh inženirskih informacij, zato so slednje pogosto razsejane po različnih, nepovezanih virih. 
  • 2D risbe dovoljujejo več napak v interpretaciji, nenatančnost in odstopanja pri izdelavi.
  • Za inženirje nove generacije, ki razmišljajo in delajo v 3D, je izdelava 2D risb korak nazaj. 
Rezultati vpeljave MBD

Vpeljava MBD prinaša rezultate

Še nedolgo nazaj so bila podjetja soočena s številnimi ovirami pri vpeljavi MBD. A nezrelost programskih rešitev, navajenost na obstoječe načine dela in nizka stopnja povratka investicije so stvar preteklosti. Z MBD rešitvami PTC je mogoče enostavno ustvariti novo dodano vrednost.

Manj prototipov

MBD omogoča boljši, tridimenzionalni vpogled v modele in s tem zmanjšuje potrebo po prototipih.

Manj neskladnosti

MBD zmanjšuje neskladnosti zaradi nenatančnih 2D risb ali pomankljivega vpogleda v model.

Več boljših izdelkov

MBD pospešuje razvoj in realizacijo izdelkov ter hkrati dviguje njihovo kakovost.

Izkušnja iz industrije

Sem velik privrženec MBD pristopa. Slednji ni več modna muha in kljub temu, da njegova vpeljava še naleti na kakšno oviro, jih je danes mogoče preskočiti. Pri P&G smo uspešno prestali preizkušanje MBD in zabeležili pozitivne poslovne učinke.

Stephan Prosser, PLM strokovnjak pri P&G

MBD orodja

Vse, kar potrebujete za vpeljavo MBD

Podjetje PTC ponuja programske rešitve, ki omogočajo brezskrbno vpeljavo koncepta MBD ter nadgradnjo vaših procesov na njegovih temeljih. S 3D CAD programsko opremo Creo in dodatki zanj lahko na enostaven način vse informacije o izdelkih združite na njihovih 3D modelih in jih ponudite ključnim deležnikom, hkrati pa jih izboljšate in uskladite z industrijskimi standardi.

Creo Parametric

Napredna 3D CAD programska oprema, ki že v svojem jedru vsebuje možnost dodajanja 3D anotacij s podatki o izdelku in njegovi proizvodnji na njegov digitalni model.

Creo GD&T Advisor (Plus)

Dodatek za Creo, ki zagotavlja skladnost geometrijskih dimenzij in toleranc z industrijskimi standardi, v Plus različici pa tudi ponovno uporabo, popravljanje in preverjanje le-teh.

Creo EZ Tolerance Analysis

Dodatek za Creo, ki omogoča analizo in optimizacijo toleranc z namenom izboljšanja kakovosti in zmanjšanja stroškov proizvodnje brez potrebe po prototipiranju.

Creo View

Enostavno orodje za pregledovanje 3D modelov, ki je kot nalašč za uporabnike informacij o izdelku, ki niso del razvojne ekipe in nimajo dostopa do 3D modela in 3D CAD programa.

B&W Smart Color

Dodatek za Creo, s katerim lahko za vaše modele nastavite samodejno barvanje in opremljanje s podatki za proizvodnjo (PMI) na podlagi vnaprej določenih pravil.

Več informacij

Spoznajte več o MBD

Stopite v stik z našimi strokovnjaki. Skupaj z vami bodo našli priložnosti, ki jih MBD ponuja vašemu podjetju ali izbrali dodatne storitve, s katerimi boste lažje in hitreje pričeli s produktivno uporabo rešitve.

Stopite v stik z nami