Model Based Definition

Vse informacije o vašem izdelku dokumentirajte na 3D modelu in jih ponudite vsem, ki jih potrebujejo.

Enoten vir informacij


Dolga leta so inženirji za komunikacijo proizvodnih informacij o izdelku uporabljali 2D skice - tudi po tem, ko so že konstruirali v 3D načinu. S programsko opremo Creo je to preteklost.

Z metodami MBD (Model Based Definition) lahko inženirji podatke o izdelku vključjejo neposredno v 3D model in s tem ustvarijo enoten in zanesljiv vir informacij za celotno ekipo. Poleg prihranka časa takšen način dela tudi preprečuje napake.

  • MBD omogoča vsem deležnikom znotraj podjetja da dostopajo do definicije izdelka kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu.
  • MBD je način ustvarjanja, urejanja in upravljanja s polno definiranim 3D modelom, ki zaobjame namen inženirja in služi kot glavna definicija izdelka.
  • MBD vsebuje nabor podatkov, ki jih lahko uporabljajo oddelki proizvodnje, preverjanja, servisa, marketinga ter drugi notranji in zunanji deležniki.

Ponudite enoten vir informacij


Model Based Definition zmanjšuje potreben čas, finančna sredstva in tveganja, povezana z zasnovo izdelkov. Oglejte si, kako lahko MBD spremeni delovne procese v vašem podjetju.

-%