Digitalna preobrazba

4 vrste digitalnih dvojčkov, ki jih lahko ustvarite v vašem podjetju

Digitalni dvojček je virtualna oblika fizičnega izdelka, osebe, procesa ali prostora, ki omogoča razumevanje procesov, napovedovanje dogodkov in sprejemanje boljših odločitev.


Robi Rep, 05.08.2022

branja

Digitalni dvojček je sestavljen iz digitalne definicije, izhajajoče iz CAD, PLM ali drugih sistemov, operativnih podatkov, zbranih iz IIoT sistemov ali telemetrije ter podatkovnega modela, ki predstavlja podatke v obliki uporabniškega vmesnika ali nadzorne plošče.

Vzpostavimo ga lahko za izdelke, procese, ljudi ali prostor v različnih oblikah in v različnih stopnjah kompleksnosti.

Digitalni dvojček izdelka zajema njegov celoten življenjski cikel od razvoja do razgradnje, digitalni dvojček procesov pa vzpostavlja proizvodne operacije in druge postopke, potrebne za izdelavo. Če zajemamo podatke, s katerimi spremljamo učinkovitost procesov in posredujemo informacije o nalogah zaposlenim, vzpostavljamo digitalni dvojček ljudi. Virtualiziramo pa lahko tudi prostore, kot so tovarna ali delovna postaja, ter s tem pridobimo vpogled v njihovo delovanje. 

Z digitalnim dvojčkom se poglobite v podatke

Že manjše proizvodno podjetje pri svojem delovanju ustvarja neverjetne količine podatkov. Če jih zna zbrati in primerno uporabiti, lahko z njimi dosega boljše rezultate na številnih področjih. 

Digitalna tovarna je rezultat digitalne preobrazbe podjetja. Izkorišča digitalno nit, ki je prepletena skozi vse oddelke in digitalne dvojčke svojih sestavnih delov. 

Digitalni dvojčki v tem smislu predstavljajo izvrsten način hrambe in strateške uporabe podatkov o različnih sestavnih delih podjetja ter s tem temelj za vzpostavitev digitalne niti in sprožitev digitalne preobrazbe. 

Digitalni dvojčki izdelkov kot bogat vir inženirskih informacij

Digitalni dvojčki v strojništvu predstavljajo "glas izdelka", ki nadomeščajo predvidevanja z dejstvi in omogočajo hitrejši vstop na trg z boljšimi izdelki. 

Z njimi lahko inženirji in drugi deležniki pridobijo dostop do podatkov o izdelku skozi njegov življenjski cikel ter omogočijo podroben pregled nad razvojem, testiranjem, proizvodnjo in obnašanjem izdelka na terenu. Inženirji lahko na podlagi modelov in zbranih informacij analizirajo delovanje izdelka ter v novejše različice po potrebi vpeljejo popravke in izboljšave.

Podjetje Howden uporablja obogateno resničnostin IIoT za prikaz digitalnega dvojčka diafragme kompresorja. Navodila za popravilo inženirjem omogočajo zanesljivo in hitro popravilo. 

Vpogled v proizvodnjo in boljše načrtovanje z digitalnim dvojčkom procesov

Z združevanjem, analizo in posredovanjem sicer razpršenih in raznovrstnih sistemov, proizvodnih sredstev in operaterjev, lahko podjetja pridobijo vpogled v procese v realnem času ter izjemno priložnost za sprejemanje boljših, z informacijami podprtih odločitev. Digitalni dvojčki procesov izboljšujejo operativno agilnost, pretočnost in učinkovitost dobavnih verig. 

Na podlagi digitalnih dvojčkov procesov je mogoče vpeljati tudi napredne sisteme, kot so interaktivna delovna navodila v obogateni resničnosti, prilagojena vlogam uporabnikov in različnim okoliščinam. 

Virtualizacija prostorov in ljudi izboljšuje delo

S 3D senzorji in strojnim učenjem je mogoče vizualizirati fizične objekte, kot so stroji in arhitektura, hkrati pa zajeti tudi ljudi ter njihovo gibanje in interakcijo s temi objekti. S to vrsto digitalnih dvojčkov nastane raznolik vir podatkov, ki bi ga bilo sicer težko zajeti in združiti v koristno obliko. 

PTC Reality Lab raziskuje možnosti uporabe virtualizacije prostora v industrijskem okolju. v videoposnetku je prikazana prostorska analitika na podlagi vrste podatkovnih virov, kot so stroji, človek in prostor.

Z digitalnimi dvojčki ljudi in prostorov je mogoče reševati izzive, povezane s potekom proizvodnje, kot so:

  • poraba časa za proizvodni proces, določeno nalogo ali v določenem delu proizvodnje,
  • varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, še posebej v interakciji s proizvodnimi sredstvi,
  • zasnova in postavitev proizvodnje in njun vpliv na učinkovitost.

Pri vsem tem je ključnega pomena, da človek ostaja bistvo. Kljub temu, da se v določeni točki analiz spremeni v grafe in številke, na koncu človek s svojo iznajdljivostjo in kreativnostjo ostaja ključen za delovanje sistemov.  

To je šele začetek...

Spoznali smo, da digitalni dvojčki prinašajo izboljšave pri delu inženirjev, v proizvodnji in vzdrževanju. A to so le najbolj očitna področja, ki jim bodo podjetja v prihodnosti dodajala številne nove inovativne načine njihove izrabe.

Z njimi bodo še naprej izboljševala svojo agilnost in odpornost na tržne izzive, krajšala čas do vstopa na trg, vzpostavljala nove poslovne modele, ohranjala zadovoljne stranke, proizvajala bolj kvalitetne izdelke in še veliko več.

Programska oprema, kot je 3D CAD Creo, PLM Windchill, IIoT ThingWorx, AR Vuforia in 3D simulacija proizvodnje Visual Components so prava orodja, s katerimi je moč priti do digitalnih dvojčkov.

Če vas zanima, kako lahko digitalni dvojčki izboljšajo vaše podjetje, stopite v stik z našimi strokovnjaki.

Preberite še

Digitalna preobrazba
Toro s Creo Illustrate učinkoviteje izdeluje razumljivejša navodila

Proizvajalec opreme za urejanje zelenih površin Toro je v želji izboljšanja svoje učinkovitosti in natančnosti uvedel programsko opremo za tehnične ilustracije PTC Creo Illustrate.

Fakultete in šole
Audax natečaj je postal sinonim odkrivanja mladih talentov

Audax natečaj se že 14 let izkazuje kot izjemen način spodbujanja kreativnosti in odkrivanja inženirskih talentov. Kot takega ga poleg šol prepoznava tudi pristojno ministrstvo, kar je v izjavi potrdil njegov sekretar, dr. Borut Čampelj.

Digitalna preobrazba
The Third Angle: podcast o inženirstvu iz vseh kotov

Če poslušate podcaste, si morate the Third Angle dodati na seznam predvajanja. Izjemne zgodbe iz inženirskega sveta vas bodo pričakale na vsaka dva tedna.