Digitalna preobrazba

5 mitov, ki ovira uspeh digitalne preobrazbe podjetij

Z digitalno preobrazbo se srečujemo vse pogosteje in na čedalje več področjih. Kot vsak drug proces, ki spreminja našo vsakdanjost, se je tudi o njej vzpostavilo nekaj mitov.


Robi Rep, 29.11.2021

branja

Razumevanje pomena digitalne preobrazbe je med posameznimi podjetji zelo različno. Precej podobni pa so miti, ki o digitalni preobrazbi krožijo med tistimi podjetji, ki se sprememb še niso lotila ali pa pri njih niso bila uspešna.

1. Digitalno preobrazbo je težko načrtovati

Številna podjetja k digitalni probrazbi svojega poslovanja ne pristopijo zato, ker zanje predstavlja nekaj, kar bi težko enoznačno opisali in umestili v svoj kontekst.

Digitalna preobrazba je brez dvoma kompleksen proces, ki se razlikuje od podjetja do podjetja. Ne glede na to pa povsod pomaga naslavljati ključne izzive, ki nastajajo pri zbliževanju fizičnega, človeškega in digitalnega ustroja podjetij.

Povezovanje strojev, informacijskih sistemov in ljudi je način, na katerega digitalna preobrazba prinaša novo dodano vrednost.

2. Digitalna preobrazba nima oprijemljive vrednosti

Številna velika in majhna podjetja so dokazala, da temu ni tako. Digitalna preobrazba ima moč zniževanja stroškov, izboljšanja kakovosti in odkrivanja novih priložnosti.

Howden je odličen primer podjetja, v katerem so rast podjetja osnovali na digitalni preobrazbi. Svoje naprave so najprej povezali, potem pa informacije o njih na jasen in razumljiv način ponudili svojim strankam.

Digitalna preobrazba na področju izdelkov pospešuje čas vstopa na trg in inovativnost. Na področju zaposlenih izboljšuje produktivnost in varnost ter zmanjšuje število iteracij. Na področju procesov izboljšuje operativno učinkovitost, zmanjšuje stroške in izbojšuje skladnost.

3. Digitalna preobrazba je stvar tehnologije

Ključno orodje digitalne preobrazbe je tehnologija, bistvo pa predstavlja poslovna vrednost, ki jo prinaša.

Nerazumevanje tehnologije ter njeno vpeljevanje brez jasno postavljenih ciljev in ustrezne organizacijske kulture ne more in ne bo prineslo preobrazbe.

4. Digitalna preobrazba je ujeta v konceptualni fazi

Projekti, ki so zastavljeni preveč obsežno in s premalno premisleka, so običajno obsojeni na propad.

Strateški pristop z jasnimi cilji, vezanimi na poslovno vrednost, je pogoj za uspeh vsakega projekta digitalne preobrazbe. Pilotni projekti morajo biti zasnovani premišljeno in z upoštevanjem celotne vizije digitalizacije podjetja, njihovi učinki pa čim bolj merljivi. Podjetje se lahko zgolj tako premakne iz konceptualne faze.

Polaris je globalno podjetje, ki se je digitalne preobrazbe lotilo po korakih; najprej z vpeljavo PLM in vzpostavitve digitalne niti, nato pa z vzpostavitvijo IIoT in obogatene resničnostji za svoje izdelke.

5. Digitalna preobrazba je zgolj možnost

Zaenkrat morda še. A podjetja, ki želijo ostati na trgu tudi čez deset let, so o digitalni preobrazbi začela razmišljati že včeraj.

Uporaba tehnologije za izboljšanje procesov, izdelkov in produktivnosti je bistvo digitalne preobrazbe, obenem pa tudi cilj, ki si ga mora postaviti vsako podjetje, ki želi (p)ostati konkurenčno.

Stopite v stik z našimi strokovnjaki in pridobite odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi z digitalno preobrazbo vašega podjetja.

Preberite še

Digitalna preobrazba
PTC je vodilni ponudnik rešitev za obogateno resničnost

Raziskovalna družba ABI Research je PTC razglasila za vodilno podjetje na področju industrijskih platform za obogateno resničnost.

Rešitve
Poznate razliko med topološko optimizacijo in generativnim razvojem?

Generativni razvoj je relativno mlad koncept, ki ima temelje v precej dlje prisotni topološki optimizaciji. Kljub temu pa enega in drugega ne gre zamenjevati - še posebej, če ju želimo izkoristiti v popolnosti.

Digitalna preobrazba
Imate pravo organizacijsko kulturo za digitalno preobrazbo?

Uspeh digitalne preobrazbe industrijskih podjetij je odvisen od njihove sposobnosti ustvarjanja organizacijske kulture, ki povezuje oddelke in zaposlene z različnimi vlogami ter omogoča sledenje vzpostavljeni strategiji digitalizacije.