Rešitve

5 učinkov vpeljave digitalne niti

Realnost proizvodnih podjetij postaja vedno kompleksnejša. Odgovor na ta izziv ponuja digitalna nit, s katero je mogoče spretno povezati fizični in digitalni vidik delovanja podjetja ter izkoristiti dodano vrednost, ki jo ponujajo neizkoriščeni podatki.


Robi Rep, 11.11.2021

branja

Digitalna nit povezuje fizični in digitalni svet ter spreminja načine, na katere so izdelki zasnovani, proizvedeni in vzdrževani. S tem ko omogoča enoten in poenostavljen dostop do ključnih podatkov, ponuja priložnost za doseganje boljših poslovnih rezultatov. 

Digitalna nit v industrijskih podjetjih s povezovanjem njihovih izdelkov, zaposlenih in procesov prinaša prednosti na petih ključnih področjih.  

Inženirska odličnost

Demokratizacija dostopa do ključnih podatkov o izdelkih v obliki njihove digitalne definicije olajšuje sodelovanje med deležniki razvoja, zmanjšuje število napak in iteracij, hkrati pa močno skrajšuje čas, potreben za vstop izdelkov na trg. 

Inženirsko odličnost na primer podpira uvedba koncepta Model Based Definition, ki 2D tehnično dokumentacijo zamenjuje s 3D modelom z vsemi informacijami o izdelku. Podjetja z njim vsem deležnikom življenjskega cikla izdelka zagotavljajo enoten in zanesljiv informacijski vir, ki zmanjšuje število napak, prihrani čas in omogoča razvoj kakovostnejših izdelkov. MBD je vgrajen tudi v jedro 3D CAD programa Creo.

Proizvodna učinkovitost

Natančni podatki, dostopni v realnem času, in možnost kasnejših podrobnih analiz izboljšujejo učinkovitost izrabe opreme, zmanjšujejo čas zastojev ter izboljšujejo splošno proizvodno učinkovitost. 

Nadzorna plošča v platformi Thingworx

Sodobna industrijska podjetja v ta namen uporabljajo IIoT aplikacije, s katerimi vzpostavljajo povezave za varen pretok podatkov od industrijskih sredstev do informacijskih sistemov. Thingworx je vodilna industrijska IIoT platforma, ki vključuje tehnologije, orodja in rešitve za hiter razvoj, uvajanje in distribucijo takšnih aplikacij.

Inovativnost izdelkov in storitev

Digitalne definicije izdelkov omogočajo hitro in relativno enostavno izdelavo izdelkov v različnih konfiguracijah ali njihovo nadgradnjo glede na tržne trende ali zahteve kupcev. Digitalno povezane izdelke je hkrati mogoče strankam ponuditi kot storitev. 

Strateško načrtovanje, ustvarjanje in upravljanje z različicami v podjetjih običajno podpirajo rešitve za upravljanje z življenjskim ciklom izdelkov (PLM). Rešitev, kot je Windchill, podjetjem vseh velikosti v sklopu enotne platforme pomaga pri upravljanju s podatki o izdelkih in projektih, vodenju proizvodnega procesa ter upravljanju s kakovostjo in informacijami o storitvah.

Optimizacija vzdrževanja

Digitalna navodila vzdrževalcem omogočajo, da se samozavestno lotijo vzdrževanja najbolj kompleksne opreme, hkrati pa morebitna popravila uspešno opravijo v prvem poskusu. S tem pomembno doprinašajo k zmanjševanju časa nedelovanja strojev.

Vuforia obogatena resničnost za vzdrževanje

Vzdrževalka s pomočjo AR aplikacije opravlja pregled stroja

V zadnjem času se na področje vzdrževanja vztrajno vpeljuje obogatena resničnost (AR). S programskimi rešitvami, kot je Vuforia Studio, lahko inženirji brez znanja programiranja izdelajo intuitivna 3D delovna navodila, v situacijah, ko je potrebno tehnično pomoč opraviti na daljavo, pa zasijejo aplikacije, kot je Vuforia Chalk, ki omogočajo vezavo digitalnih informacij na fizične objekte preko videopovezave. 

Uspešna prodaja in marketing

Privlačne interaktivne predstavitve izdelkov v obliki obogatene resničnosti omogočajo potencialnim kupcem lažje razumevanje funkcionalnosti izdelkov in njihove umestitve v kontekst. S tem je lažje doseči višji odstotek sklenjenih poslov in zmanjšati morebitne nejasnosti po podpisu pogodbe. 

Vuforia obogatena resničnost za prodajo

Obiskovalec razstavnega prostora si ogleduje specifikacije vozila v obogateni resničnosti

Podobno, kot pri optimizaciji vzdrževanja, lahko s pomočjo tehnologije AR tudi v prodaji in marketingu veliko lažje predstavimo svoje sporočilo. Vuforia View omogoča zanesljivo prekrivanje fizičnih objektov z digitalnimi vsebinami ali postavitev virtualnih 3D digitalnih modelov v realni prostor, kar omogoča, da potencialnim kupcem izjemno podrobno predstavimo svoje izdelke. 

Zakaj potrebujete digitalno nit?

Realnost proizvodnih podjetij postaja vedno bolj kompleksna. Na eni strani morajo obvladovati fizični svet z naraščajočim številom izdelkov ter opreme, povezane z njihovo proizvodnjo in vzdrževanjem, na drugi pa množico programskih rešitev za podporo procesom v podjetju, ki ustvarjajo nepregledno količino podatkov.

S pomočjo digitalne niti je to kompleksnost mogoče nadzorovati in vzpostaviti nove vire dodane vrednosti. Stopite v stik z nami in ugotovite, kako lahko s pomočjo digitalne niti izboljšate poslovanje tudi v vašem podjetju. 

Preberite še

Nasveti & triki
9 nasvetov, ki jih pri delu s Creo upoštevajo najboljši inženirji

Včasih za hitrejše in boljše rezultate ne potrebujemo velikih sprememb v načinu dela. Preverite, ali upoštevate 9 nasvetov, na katere se pri delu s Creo zanašajo najboljši inženirji.

Rešitve
Vabljeni na virtualno CAD konferenco

Udeležite se brezplačne virtualne konference s strokovnjaki PTC in vodjem razvoja v podjetju Triumph ter spoznajte, kaj zmore in prinaša povsem novi Creo 9.

Aplikativne minute
Aplikativne minute: multibody modeliranje

Z multibody operacijami lahko v Creo veliko enostavneje pridemo do različnih oblik naših modelov. Spoznajte jih v tokratnih Aplikativnih minutah.