Digitalna preobrazba

Iz Tovarne leta: Upravljanje življenjskega cikla izdelka kot vir dodane vrednosti

Podjetja, ki vpeljejo PLM sistem, vzpostavijo temelje za digitalno nit, ki povezuje najrazličnejše vidike njihovega poslovanja. V časniku Finance so se o tem pogovarjali s skrbnikom sistema projektne pisarne v LTH Castingsu in našim strokovnjakom za PLM rešitve.


Robi Rep, 27.06.2022

branja

Sistem PLM v enotni platformi pomaga pri upravljanju podatkov o izdelkih in projektih, vodenju proizvodnega procesa ter upravljanju kakovosti in informacij o storitvah ter tako ključnim deležnikom zagotavlja enoten vir informacij o izdelku skozi njegov celotni življenjski cikel.

Gregor Berce za časnik Finance pojasni, da programsko opremo za upravljanje življenjskega cikla izdelka Windchill v skupini uporablja približno 300 uporabnikov. (foto: Finance)

Z našim PLM strokovnjakom, Boštjanom Lukančičem in skrbnikom sistema projektne pisarne v podjetju LTH Castings, Gregorjem Bercetom, se je pogovarjala urednica Tovarne Leta, ki deluje pod okriljem časnika Finance. Pogovor se je dotaknil PLM sistema Windchill kot vira dodane vrednosti, trenutnih praks v Sloveniji in praktičnih primerov uporabe PLM v LTH Castings. 

Celoten članek je na voljo na tej povezavi.

Preberite še

Digitalna preobrazba
Zakaj je Visual Components boljši od klasične animacije proizvodnje?

Visual Components je izjemno uporabno orodje za izdelavo predstavitev konceptov delovanja proizvodnih linij. A kakšne so njegove prednosti v primerjavi s klasično animacijo?

Digitalna preobrazba
ERP ni dovolj za celovito upravljanje s spremembami

Upravljanje s spremembami je še vedno eden od večjih izzivov v proizvodni industriji. Hitri razvojni cikli in tržna gibanja zahtevajo obvladovanje s procesi in podatki, ki presegajo preglednice in komunikacijo preko elektronske pošte.

Digitalna preobrazba
Kako PLM rešuje izziv kopičenja podvojenih sestavnih delov?

Sodobni izdelki so vse kompleksnejši, kar pomeni, da imajo tudi vse več sestavnih delov. Učinkovito upravljanje z njimi preprečuje zastoje v proizvodnji in nepotrebne stroške.