Nasveti & triki

Izboljšana preglednost ravnin, točk in koordinatnih sistemov v Creo

Izboljšana preglednost ravnin, točk in koordinatnega sistema od verzije Creo 8 vam bo olajšala osnovne postopke pri konstruiranju. Tokrat se bomo posvetili prav tej manjši, a izjemno koristni novosti.


Domen Resnik, 23.01.2023

branja

Verzija: Creo 8.0 - 9.0

Za lažje iskanje po grafičnem oknu, izbiro in urejanje so v verziji Creo 8.0 in Creo 9.0 izboljšali izgled datumskih gradnikov - ravnin, točk, koordinatnih sistemov.

Ravnine (Planes) so prikazane z osenčeno in transparentno barvo. Poleg boljše preglednosti ravnin v prostoru so s to novostjo izboljšali tudi vidnost presečišča ravnine in modela.

Osenčenje ravnin lahko med modeliranjem vklopite in izklopite preko grafične orodne vrstice. Prav tako lahko definirate različne barve sprednje (pozitivne) in zadnje (negativne) strani ravnin, ter nastavljate njihovo transparentnost.

  • Vklop ali izklop osenčenja: In-graphics Toolbar > Plane Fill Display
  • Barva ravnin: System Appearance > Datum > Plane
  • Ostale nastavitve: Entity Display > Datum Display Settings ali preko konfiguracijskih možnosti

Osenčene in transparentne ravnine

Točke (Points) so prikazane z odebeljeno barvo, tako da je preglednost in izbira bolj enostavna. Definirate lahko tip simbola, s katero bodo točke prikazane in njeno barvo.

  • Tip simbola s konfiguracijsko možnostjo: datum_point_symbol
  • Barva: System Appearance > Datum > Point

Koordinarni sistemi (Coordinate Systems) so obarvani z RGB barvo (rdeča barva X os, zelena barva Y os, modra barva Z os). S tem je izboljšana preglednost, saj so bile v preteklih verzijah vse tri osi koordinatnega sistema obarvane s privzeto rjavo barvo. 

Tudi izbira koordinatnega sistema je enostavnejša, saj ga lahko izberete s klikom na katerokoli os in ne samo na ime koordinatnega sistema, kot v preteklih verzijah.

  • Vklop ali izklop RGB barv: System Appearance > Datum > Coordinate System ali s konfiguracijsko možnostjo: csys_color_rgb

Prikaz točk in koordinatnega sistema

Več o izdelavi datumskih gradnikov spoznajte na Audax tečajih in v prispevku Avtomatična izdelava osi na uvoženih kosih.

Preberite še

Nasveti & triki
Posodobitev kosovnice z ohranitvijo pozicijskih oznak v Creo

Creo omogoča, da pridobimo sestavno risbo z več pogledi in pozicijskimi oznakami, ki so skladne s kosovnico v polni reprezentaciji.

Creo
Creo Community Challenge: Simulacija padca

V tretjem Creo izzivu je potrebno simulirati padec predmeta z višine. Ker je za kar nekaj izdelkov potrebno potrditi odpornost na padce, bo to za marsikoga zagotovo zelo zanimiva naloga.

Creo
Prikaz in nadzor decimalnih mest v Creo

Creo omogoča, da si nastavite število decimalnih mest na novih ali obstoječih dimenzijah. Izjemno priročna je tudi možnost nastavitev za več dimenzij hkrati.