Poenostavljeni prikazi na risbah in prikaz pozicijskih oznak

Poenostavljeni prikazi (simplified representation) v Creo omogočajo hitrejšo regeneracijo in odpiranje sestavov. Prikaz sestava lahko izdelamo z ukinitvijo določenih podsklopov in takšno stanje prikažemo tudi na risbi.

Napisal Bojan Gračnar, 16.01.2019 v Nasveti & triki

Kompleksne sestave lahko v Creo s pomočjo funkcionalnosti Simplified Representation odpremo in prikažemo hitreje. Oglejmo si, kako ta funkcionalnost deluje in kako jo uporabiti.

SImplified Representation omogoča, da na enem listu risbe vključimo več prikazov istega sestava. Kosovnica prikazuje komponente in podsestave določene reprezentacije, s tem pa lahko na pogledu s pripadajočo reprezentacijo prikažemo tudi pozicijske oznake (BOM Balloons). 

Postopek poenostavitve prikaza sestava

Če imamo na sestavu izdelan Simplified Reprezentation, nas ob izdelavi nove risbe Creo vpraša, katero reprezentacijo želimo prikazati.

Izberemo Master Rep in ob izdelavi novega pogleda General View se prikaže celoten sestav. Ob tem je kosovnica izdelana glede na izbrani Master Representation.

V kosovnici pa lahko nastavimo tudi drugo reprezentacijo. S tem bodo v kosovnici naštete samo komponente, ki so prikazane v izdelani reprezentaciji – spodnji dve sliki prikazujeta postopek nastavitve reprezentacije za tabelo.

Za kosovnico določimo drugo reprezentacijo sestava.

Pozicijske oznake (BOM Balloons) bodo izdelane glede na izbrano reprezentacijo, saj se pozicijske oznake izdelajo glede na kosovnico.

Risba z dvema reprezentacijama.

Na zgornji sliki vidimo kosovnico, ki ji je bila določena uporabniško izdelana reprezentacija Rep0002. Pogled sestava na levi prikazuje reprezentacijo Rep0002 s pozicijskimi oznakami glede na kosovnico, desni pogled sestava pa je bil izdelan z Master Rep.

Z gumbom Drawing Models določite aktivno reprezentacijo, ki bo prikazana na naslednjem izdelanem pogledu.

Nastavitev aktivne reprezentacije.

Celovit pregled nad možnostmi, ki jih ponuja Creo na področju izdelave in avtomatizacije tehnične dokumentacije lahko pridobite na našem tečaju izdelava tehnične dokumentacije.

Povezane vsebine


Želite več podobnih vsebin?

Prejemajte jih neposredno na svoj elektronski naslov! Zaupajte nam svoj elektronski naslov in se pridružite nekaj tisoč inženirjem in drugim bralcem naših e-novic.

S klikom na gumb "Prijavi" se strinjate, da vas dodamo na listo prejemnikov naših e-novic. Od slednjih se lahko kadarkoli enostavno odjavite.

-%