Digitalna preobrazba

Poznate razlike med tipi proizvodnje?

Razlikovanje med različnimi proizvodnimi tipi je ključno za razumevanje digitalne preobrazbe in izzivov, ki jih lahko pri določenih tipih proizvodnje razreši.


Robi Rep, 13.12.2023

branja

Proizvodni sistemi nastajajo pod vplivom tehnološkega napredka, razvoja novih izdelkov in ekonomije. Organizacije se glede njihovega tipa odločajo na podlagi izdelkov, ki jih proizvajajo, branže v kateri delujejo in potreb, ki jih imajo njihove ekipe. 

Na najvišji ravni proizvodnjo ločimo na diskretno in procesno. 

Diskretna proizvodnja je proces, v katerem nastajajo izdelki iz standardiziranih sestavnih delov, na katere je izdelek kasneje mogoče tudi ponovno razstaviti. Dele lahko združujemo na različne načine in na ta način pridemo do različnih končnih izdelkov. Primeri diskretne proizvodnje vključujejo avtomobile, računalnike, elektroniko in druge izdelke, ki se sestavljajo iz ločenih delov. Vsak del je običajno standardiziran, vendar se lahko sestavi v različnih kombinacijah.

Procesna proizvodnja je na drugi strani povezana s kemičnimi ali biološkimi procesi, ki spreminjajo surovine v končne izdelke. V tem primeru ni jasne ločitve med posameznimi enotami proizvoda, saj gre za neprekinjen pretok materiala skozi proizvodni proces. Primeri procesne proizvodnje vključujejo kemično industrijo, prehrambeno industrijo, proizvodnjo zdravil in podobne dejavnosti, kjer se surovine pretvarjajo v končne izdelke prek zaporedja kemičnih ali bioloških reakcij.

Kaj je proizvodni sistem?

Proizvodni sistemi so pravzaprav kombinacija procesov, ki jih podjetja uporabljajo za proizvodnjo. Urejen proizvodni sistem podjetjem omogoča, da prilagodijo delovanje strojev, komunicirajo z delavci na delovnem mestu in se osredotočijo na nadzor kakovosti. Primeri pogosto uporabljenih proizvodnih sistemov so:

 • Diskretna proizvodnja
 • Neprekinjena proizvodnja
 • Dodajalna proizvodnja

Zakaj so proizvodni sistemi pomembni?

Usklajevanje virov, strojev in delavcev je ključno za razvoj močnega proizvodnega sistema, ki je odgovoren za proizvodnjo in kakovost izdelkov. Ko vsi ti elementi delujejo skupaj, proizvodni sistem omogoča:

 • povečano kakovost izdelkov
 • nižje stroške zaradi povečane učinkovitosti
 • višjo produktivnost, ki vodi v večje dobičke

Kaj je proizvodni proces?

Obstaja veliko različnih procesov, ki jim lahko organizacije sledijo pri proizvodnji, običajno pa je potek naslednji:

 • Načrtovanje: proizvodni proces se začne z določitvijo idealnega časovnega okvira proizvodnje in razmislekom o podrobnostih razvoja izdelka. V tej fazi se razvije načrt za preostanek proizvodnega procesa.
 • Razvoj: Faza razvoja vključuje korake, kot so ustvarjanje načrtov in izbira ustrezni materialov, pri čemer je potrebno upoštevati potrebe strank.
 • Surovine: Osnovni materiali ali snovi, uporabljene pri proizvodnji izdelkov, lahko zavzamejo različne oblike. Izbira surovin, potrebnih za proizvodnjo, je pomemben proces, ki vključuje pridobivanje zalog od dobaviteljev in sestavljanje potrebnih virov.
 • Proizvodnja: Ko so načrtovanje in oblikovanje končani ter surovine izbrane, se lahko začne proizvodnja. Ta del procesa spreminja razvojne koncepte v resnične, fizične izdelke.
 • Nadzor kakovosti: V tej fazi se izdelki preverjajo glede napak in pomanjkljivosti. Nadzor kakovosti je ključen za ohranjanje zadovoljstva strank in upravljanje s stroški..

Raziskovanje vrst proizvodnih sistemov

Vsa proizvodnja spada v enega od petih glavnih proizvodnih sistemov, ki segajo od unikatnih izdelkov in množične proizvodnje do sodobnega množičnega prilagajanja.

 • Sistem po meri: Proizvodnja po meri opisuje proizvodnjo unikatnih izdelkov, narejenih po naročilu, običajno s strani izkušenega obrtnika. V sodobni družbi je to že prava redkost, običajno rezervirana za visokokakovostne različice običajnih izdelkov.
 • Sistem prekinitvene proizvodnje: Prekinitveno proizvodnjo lahko razumemo tudi kot proizvodnjo v serijah z omejenimi teki podobnih izdelkov, običajno za izpolnitev specifičnih naročil. Čeprav se pogosto uporablja strojna oprema, se proizvajalci zanašajo na vešče delavce, ki se lahko preklapljajo med različnimi izdelki.
 • Sistem neprekinjene proizvodnje: Neprekinjena proizvodnja predstavlja tisto, na kar običajno pomislijo laiki, ko omenimo proizvodnjo in je širše znana kot masovna proizvodnja. Proizvodne linije so nastavljene za proizvodnjo istega izdelka, pogosto 24 ur na dan, neprekinjeno, z upanjem, da bo povpraševanje izpolnilo ponudbo. Ekonomija obsega zmanjšuje strošek na enoto, kar naredi neprekinjeno proizvodnjo izjemno učinkovito, vendar le, če količine upravičujejo neprilagodljivost.
 • Sistem prilagodljive proizvodnje: Prilagodljiva proizvodnja izpolnjuje enake količine kot prekinjena proizvodnja, vendar z manjšo odvisnostjo od veščih delavcev. Namesto tega visoka stopnja robotizacije in avtomatizacije omogoča hitro prilagajanje strojev med različnimi izdelki in linijami. Zaradi hitrosti preklapljanja se prilagodljiva proizvodnja imenuje tudi agilna proizvodnja. Sistem zahteva visoke začetne kapitalske naložbe in obsežno predhodno načrtovanje, vendar lahko po zagonu tovarne ponudi bolj ugoden strošek na enoto - s še večjo prilagodljivostjo kot prekinjena proizvodnja.
 • Proizvodnja z množičnim prilagajanjem: Množično prilagajanje omogoča individualizacijo izdelkov v velikem obsegu, proizvodne linije pa so zasnovane tako, da omogočajo preprosto prilagajanje. Preplet digitalnega razvoja in proizvodnje kupcem omogoči, da sami oblikujejo zelo kompleksne prilagoditve, ki se samodejno prenašajo na avtomatizirane proizvodne linije z zmožnostjo hitrega spreminjanja namembnosti. S strankami, ki čedalje pogosteje pričakujejo personalizacijo in tehnologijo, ki postaja vse zmogljivejša, je množično prilagajanje eno od perspektivnejših metod proizvodnje v vse več sektorjih. 

Izkoristite digitalno proizvodnjo za prehod med sistemi

Množično prilagajanje je omogočila šele digitalna proizvodna tehnologija. Programska oprema za upravljanje z življenjskim ciklom izdelka (PLM) združuje podatke o razvoju, proizvodnji in servisu, ki se lahko prevedejo tudi v uporabniške vmesnike za prilagajanje potrebam strank. Te informacije se lahko nato prenesejo na avtomatizirane proizvodne linije.

Tudi statična okolja za proizvodnjo kot tista, namenjena neprekinjeni proizvodnji, lahko izkoristijo digitalne tehnike proizvodnje. Učinkovitost, ki jo omogoča stalno spremljanje pogojev in napredne analize strojnega učenja, omogoča ekonomično izvedbo serij in nekaterih ravni prilagoditve celo na neprilagodljivih proizvodnih linijah. Medtem ko se množična prilagoditev vse bolj ukoreninja v sektorju, bo brezhibno prehajanje med proizvodnimi sistemi postajalo vse bolj nujna za konkurenčnost podjetij.

Vaš partner za digitalno preobrazbo proizvodnje

V svetu nenehnih inovacij je ključnega pomena, da industrijska podjetja sledijo najnovejšim trendom v proizvodnji. Specializirani smo za ponudbo programskih rešitev, ki omogočajo digitalno preobrazbo vašega proizvodnega procesa. Razumemo, da ni enega samega pristopa, ki bi ustrezal vsem, zato ponujamo prilagodljive rešitve, ki lahko odgovorijo na specifične potrebe vaše organizacije.

Programska oprema iz naše ponudbe vam omogoča, da optimizirate uporabo proizvodnih sredstev, izboljšate komunikacijo med zaposlenimi in se osredotočite na nadzor kakovosti, kar vodi v večjo produktivnost in povečano dodano vrednost. 

Stopite v stik z nami še danes. Obrnite se na nas za celovite rešitve, prilagojene vašim potrebam, in zgradite močan temelj za uspeh vaše proizvodnje v konkurenčnem okolju.

Preberite še

Digitalna preobrazba
Toro s Creo Illustrate učinkoviteje izdeluje razumljivejša navodila

Proizvajalec opreme za urejanje zelenih površin Toro je v želji izboljšanja svoje učinkovitosti in natančnosti uvedel programsko opremo za tehnične ilustracije PTC Creo Illustrate.

Fakultete in šole
Audax natečaj je postal sinonim odkrivanja mladih talentov

Audax natečaj se že 14 let izkazuje kot izjemen način spodbujanja kreativnosti in odkrivanja inženirskih talentov. Kot takega ga poleg šol prepoznava tudi pristojno ministrstvo, kar je v izjavi potrdil njegov sekretar, dr. Borut Čampelj.

Digitalna preobrazba
The Third Angle: podcast o inženirstvu iz vseh kotov

Če poslušate podcaste, si morate the Third Angle dodati na seznam predvajanja. Izjemne zgodbe iz inženirskega sveta vas bodo pričakale na vsaka dva tedna.