Nasveti & triki

Upravljanje z gradniki modela v Creo preko parametrov

Z uporabo parametrov in funkcionalnosti Pro/Program lahko v Creo enostavneje upravljamo z gradniki modela.


Jaka Župevc, 05.05.2021

branja

Creo 2.0 - 7.0

V programu Creo lahko z uporabo parametrov in funkcionalnosti Pro/Program upravljamo z gradniki modela. Gradnike lahko ukinemo (Suppres) ali uvedemo (Resume). 

Oglejmo si primer.

Na preprostem modelu izdelajmo tri parametre s katerimi bomo vodili gradnike. Parametre smo poimenovali enako kot gradnike (KROG, KVADRAT, ZAOKROŽITEV) zaradi boljše preglednosti. Za tip parametra smo izbrali preprosto YES/NO, kar nam pove, ali gradnik obstaja na modelu. Spodnja slika prikazuje preprost model in izdelane parametre. 

Prikaz parametrov na modelu Creo, s katerimi upravljamo gradnike.

Slika 1: Prikaz parametrov na modelu, s katerimi upravljamo gradnike.

Ob spremembi enega ali več parametrov, se posodobi geometrija na modelu.

Sprememba vrednosti parametrov spremeni gradnike na modelu Creo

Slika 2: Sprememba vrednosti parametrov spremeni gradnike na modelu

V ta namen v programu Creo obstaja funkcionalnost Pro/Program, v kateri lahko s pomočjo pogojnih stavkov upravljate z gradniki modela. Do urejanja programa dostopate v orodni vrstici.

  • Izberite zavihek Tools.
  • Razširite skupino Model Intent in nato Program.
  • Odpre se menu manager, kjer izberete možnost Show Design (za ogled programa) ali Edit Design (za urejanje programa).
  • Pri urejanju se vam odpre novo okno beležnice, kjer uredite program.

Primer stavka IF za upravljanje z gradnikom KROG v Creo

Slika 3: Primer stavka IF za upravljanje z gradnikom KROG.

Ko končamo z vnašanjem parametrov ali pogojnih stavkov shranimo in zapremo beležnico.

Oglejmo si še nekaj primerov uporabe Pro/Program.

Preprost primer izdelave pogojnega stavka za gradnik Round (ZAOKROŽITEV) in upravljanje s spremembami parametrov v Creo 7.0:

Naprednejša uporaba na primeru zavornega diska:

Primer uporabe Pro/Program za ukinetev (suppres) ali uvedbo (ressume) komponente v sestavih:

Pro/Program na nivoju modela je na voljo vsem Creo uporabnikom, medtem ko je na nivoju sestava del licence AAX (Advance Assembly Extesion). Poglobljeno znanje o relacijah in parametrih lahko pridobite na tečaju Nadaljevalne tehnike modeliranja komponent.

Preberite še

Creo
Čiščenje starih različic datotek v Creo

Creo Purge je orodje za vzdrževanje urejenosti vaših datotek, ki vam bo omogočil večjo produktivnost, boljše delovanje sistema in manjšo zasedenost diska.

Creo
Ogled referenčnih geometrij znotraj skice v Creo

Od Creo 9.0 naprej je na voljo razširjeno orodje za pregled geometrijskih entitet znotraj skice. Grafično nam pomaga pri odkrivanju podvojenih elementov in stičišč.

Nasveti & triki
Menjava locked licence v Creo

Spoznajte, kako opraviti posodobitev pretečene Creo licenčne datoteke z novo veljavno. Postopek poteka v dveh enostavnih korakih.