Nasveti & triki

Upravljanje z gradniki modela v Creo preko parametrov

Z uporabo parametrov in funkcionalnosti Pro/Program lahko v Creo enostavneje upravljamo z gradniki modela.


Jaka Župevc, 05.05.2021

branja

Creo 2.0 - 7.0

V programu Creo lahko z uporabo parametrov in funkcionalnosti Pro/Program upravljamo z gradniki modela. Gradnike lahko ukinemo (Suppres) ali uvedemo (Resume). 

Oglejmo si primer.

Na preprostem modelu izdelajmo tri parametre s katerimi bomo vodili gradnike. Parametre smo poimenovali enako kot gradnike (KROG, KVADRAT, ZAOKROŽITEV) zaradi boljše preglednosti. Za tip parametra smo izbrali preprosto YES/NO, kar nam pove, ali gradnik obstaja na modelu. Spodnja slika prikazuje preprost model in izdelane parametre. 

Prikaz parametrov na modelu Creo, s katerimi upravljamo gradnike.

Slika 1: Prikaz parametrov na modelu, s katerimi upravljamo gradnike.

Ob spremembi enega ali več parametrov, se posodobi geometrija na modelu.

Sprememba vrednosti parametrov spremeni gradnike na modelu Creo

Slika 2: Sprememba vrednosti parametrov spremeni gradnike na modelu

V ta namen v programu Creo obstaja funkcionalnost Pro/Program, v kateri lahko s pomočjo pogojnih stavkov upravljate z gradniki modela. Do urejanja programa dostopate v orodni vrstici.

  • Izberite zavihek Tools.
  • Razširite skupino Model Intent in nato Program.
  • Odpre se menu manager, kjer izberete možnost Show Design (za ogled programa) ali Edit Design (za urejanje programa).
  • Pri urejanju se vam odpre novo okno beležnice, kjer uredite program.

Primer stavka IF za upravljanje z gradnikom KROG v Creo

Slika 3: Primer stavka IF za upravljanje z gradnikom KROG.

Ko končamo z vnašanjem parametrov ali pogojnih stavkov shranimo in zapremo beležnico.

Oglejmo si še nekaj primerov uporabe Pro/Program.

Preprost primer izdelave pogojnega stavka za gradnik Round (ZAOKROŽITEV) in upravljanje s spremembami parametrov v Creo 7.0:

Naprednejša uporaba na primeru zavornega diska:

Primer uporabe Pro/Program za ukinetev (suppres) ali uvedbo (ressume) komponente v sestavih:

Pro/Program na nivoju modela je na voljo vsem Creo uporabnikom, medtem ko je na nivoju sestava del licence AAX (Advance Assembly Extesion). Poglobljeno znanje o relacijah in parametrih lahko pridobite na tečaju Nadaljevalne tehnike modeliranja komponent.

Preberite še

Nasveti & triki
Posodobitev kosovnice z ohranitvijo pozicijskih oznak v Creo

Creo omogoča, da pridobimo sestavno risbo z več pogledi in pozicijskimi oznakami, ki so skladne s kosovnico v polni reprezentaciji.

Creo
Creo Community Challenge: Simulacija padca

V tretjem Creo izzivu je potrebno simulirati padec predmeta z višine. Ker je za kar nekaj izdelkov potrebno potrditi odpornost na padce, bo to za marsikoga zagotovo zelo zanimiva naloga.

Creo
Prikaz in nadzor decimalnih mest v Creo

Creo omogoča, da si nastavite število decimalnih mest na novih ali obstoječih dimenzijah. Izjemno priročna je tudi možnost nastavitev za več dimenzij hkrati.