Nasveti & triki

Uvažanje parametrov iz Excela na 3D model v Creo

Creo nam omogoča, da si delo s parametri 3D modela poenostavimo z možnostjo uvoza xml datoteke, ki jo pripravimo v programu Excel.


Jaka Župevc, 24.02.2023

branja

Verzija: Creo 4.0 - 9.0

Kljub temu, da uvoz parametrov v Creo predpostavlja pripravo datoteke .xml, je postopek pravzaprav zelo enostaven. Oglejmo si, kako lahko to storimo v programu Excel.

Priprava Excel datoteke

Najprej moramo pripraviti Excel tabelo, ki jo bomo shranili kot .xml datoteko, potrebno za uvoz na 3D model. Primer datoteke, ki je prikazana na spodnji sliki, si prenesite na tej povezavi

Datoteka mora biti v takšni obliki, saj je sicer Creo ne bo uvozil. Obliko datoteke lahko pridobite tudi tako, da izvozite parametre, ki jih že imate na 3D modelu:

V prvi stolpec vnesemo ime parametra. Parameter ima lahko enake lastnosti kot v programu Creo, kar pomeni brez presledkov.

V drugi stolpec vnesemo tip parametra. Na voljo so isti, kot v programu Creo:

  • Integer za celoštevilske vrednosti
  • String za črkovno številsko zaporedje 
  • Boolean za vrednosi YES in NO
  • Prazen prostor (Real Number) za števila z decimalnimi mesti

Ko imamo datoteko pripravljeno, jo v Excelu preko File > Save shranimo kot .xml datoteko: 

Uvoz datoteke na parametre 3D modela

Ko imamo .xml datoteko pripravljeno, jo moramo leše uvoziti na poljuben 3D model. To storimo v pogovornem oknu parametrov, preko import:

V kolikor so parametri podvojeni, nas Creo vpraša, kaj želimo storiti s tistimi, ki že obstajajo na 3D modelu.

Več o parametrih spoznajte na Audax tečajih in v prispevku Nadaljevanje tehnike modeliranja komponent.

Preberite še

Nasveti & triki
Posodobitev kosovnice z ohranitvijo pozicijskih oznak v Creo

Creo omogoča, da pridobimo sestavno risbo z več pogledi in pozicijskimi oznakami, ki so skladne s kosovnico v polni reprezentaciji.

Creo
Creo Community Challenge: Simulacija padca

V tretjem Creo izzivu je potrebno simulirati padec predmeta z višine. Ker je za kar nekaj izdelkov potrebno potrditi odpornost na padce, bo to za marsikoga zagotovo zelo zanimiva naloga.

Creo
Prikaz in nadzor decimalnih mest v Creo

Creo omogoča, da si nastavite število decimalnih mest na novih ali obstoječih dimenzijah. Izjemno priročna je tudi možnost nastavitev za več dimenzij hkrati.