Creo Pametno povezano konstruiranje

Zamenjajte domneve glede zasnove izdelka z dejstvi. V dobi interneta stvari lahko konstruirate veliko pametneje in uporabljate dejanske podatke, saj ima Creo tehnologije IoT in AR vključene v svojem jedru.

Prihodnost je v pametnem konstruiranju

Creo je edina CAD programska oprema, ki ima zmogljivosti IoT (internet stvari) in AR (obogatena resničnost) že vključene v jedru funkcionalnosti. S tem Creo inženirjem omogoča ustvarjanje, objavljanje in deljenje AR izkušenj, ostalim deležnikom pa pregledovanje in realistično oceno zasnove izdelkov. Še več, z opcijsko razširitvijo Creo Product Insight Creo izkorišča zmogljivost IoT ter združuje fizični in digitalni svet.

S Creo AR lahko oblikovne zasnove izdelkov sodelavcem, poslovnim partnerjem in potencialnim strankam prikažemo na bolj pomenljiv način, v realističnem kontekstu in v pravem merilu. Takšen medij komunikacije ponuja popolnoma nov način interakcije s podatki o izdelku, hkrati pa odpira nov vir povratnih informacij, s pomočjo katerih lahko inženirji izboljšajo zasnovo izdelkov

Opcijska razširitev Creo Product Insight na drugi strani predstavlja napredno orodje, ki omogoča, da s pomočjo IoT domneve glede zasnove izdelkov zamenjate z dejstvi. Z njim lahko v CAD model vključimo digitalne senzorje, le-te pa preko platforme ThingWorx povežemo s podatki iz fizičnih senzorjev, ki smo jih zbrali s testiranjem v laboratorijskih pogojih ali na terenu.

Video

AR in IoT, vključena v jedru

Zamenjajte domneve z dejstvi in na podlagi slednjih konstruirajte boljše izdelke. Oglejte si, kako lahko z naprednimi funkcijami programske opreme Creo svoje delo dvignete na novo raven.