Creo Simulacije in analize

Celovit nabor orodij za simulacije in analize 3D modelov znotraj znanega okolja Creo.

Vse simulacije in analize na enem mestu

Creo znotraj svojega vmesnika ponuja bogat nabor orodij za simulacije in analize, med katerimi boste našli tudi tiste, razvite v sodelovanju z najbolj priznanimi razvijalci rešitev za simulacije, kot sta Ansys in Simerics. Z njimi boste povečali produktivnost ter zmanjšali vložen čas in stroške, ki jih sicer terja razvoj kakovostnih izdelkov.

Creo Simulation Live

Integrirano orodje za strukturne, toplotne in modalne analize ter analize toka tekočin, razvito v sodelovanju z Ansys. Simulacije in analize potekajo v realnem času na grafični kartici, kar omogoča sproten pregled vpliva konstrukcijskih sprememb na napetosti, deformacije, temperaturo in tok tekočine. CSL je, ker deluje znotraj poznanega Creo okolja, primeren tako za inženirje, ki se prvič srečajo z analizami, kot naprednim inženirjem, ki analize izvajajo vsakodnevno.
Prenesite produktni list

Creo Ansys Simulation

Visokozmogljivo in natančno simulacijsko orodje, ki temelji na ANSYS tehnologiji AIM, je namenjeno tako končni validaciji modelov kot tudi sočasnemu preverjanju konstrukcijske ustreznosti. Orodje omogoča natančen nadzor nad obremenitvami, podporami, materiali in mreženjem za strukturne, toplotne in modalne analize, z njim pa lahko analizirate tudi različne povezave med sestavnimi komponentami, idealizacije paličja in vzmeti.
Prenesite produktni list

Creo Flow Analysis

Orodje za preračun toka plinov in kapljevin (CFD), razvito v sodelovanju z enim izmed vodilnih podjetij na področju računske dinamike tekočin, Simerics. Inženirjem so na voljo notranje in zunanje simulacije toka tekočin in toplote ter napredni preračuni več-faznih tokov, kavitacije, sevanja in rotirajočih komponent (črpalke, puhala in ventilatorji).
Prenesite produktni list

Creo Generative Topology Optimization

Topološka optimizacija modela na podlagi zahtevanih materialov, obremenitve in tehnološkega procesa izdelave s samodejno konverzijo fasetnega modela v površinsko B-rep geometrijo, ki jo lahko enostavno spreminjate s klasičnimi orodji v Creo. Za samodejno analizo večjega števila scenarijev (obremenitev, podpor, materialov in tehnoloških procesov) naenkrat so ob tem na voljo še analize v oblaku (generativni razvoj).
Prenesite produktni list

Creo EZ Tolerance Analysis

Tolerančne analize, s katerimi enostavno preverite vpliv dimenzij posameznih komponent in njihovih toleranc na sestavljanje celotnega produkta v proizvodnem okolju, hkrati pa pridobite dobite boljši vpogled na kritične dimenzije v primerjavi s klasičnimi preglednicami ali zapiski. Creo omogoča samodejno prepoznavo tolerančnega kroga in dimenzij na vseh komponentah sestava ter ponuja "worst-case" in statistični prikaz, ki ju lahko enostavno deljite z deležniki v HTML obliki.
Prenesite produktni list

Creo Simulate

Klasično orodje za izdelavo trdnostnih, toplotnih, modalnih, dinamičnih, uklonskih, kontaktnih in drugih analiz v Creo. Omogoča analize z idealizacijami (nosilci, vzmeti, lupine) ter dimenzijsko in parametrično optimizacijo modela. ter povezavo z dinamičnim sestavom (MDO), s čimer obremenitve prenesete neposredno iz sestava v simulacijo. S Creo Simulate je analiza kritičnih mest na modelu in preverba napetosti, deformacij, lastnih frekvenc, temperatur in drugih veličin enostavna in intuitivna.
Prenesite produktni list