Konstruiranje gravurnih plošč s Creo Mold Design

Od evaluacije in priprave izdelkov do izdelave oblikovnih oziroma gravurnih delov orodja.

Opis tečaja

Tečaj konstruiranja gravur s programsko opremo Creo Parametric je namenjen vsakomur, ki se želi naučiti različnih tehnik modeliranja gravurnih plošč.

Na tečaju si bomo pogledali različna orodja za analizo in pripravo modelov, na podlagi katerih želimo izdelati orodje ali formo. Naučili se boste uporabljati različne tehnike in načine kreiranja delilne ravnine, hladilnih kanalov, gravurne plošče .

Tečaj Konstruiranje gravur s Creo Mold Design predstavlja nadgradnjo tečaja Osnove Creo Parametric ter Modeliranje prostih površin.

Vsebina tečaja

 • Modul 1 - Pregled in uvod izdelave gravurnih plošč
 • Modul 2 - Priprava modelov
 • Modul 3 - Analiza nagibov in debeline sten modelov
 • Modul 4 - Izdelava »Mold« sestava, vpeljava referenčnega modela, upravljanje orientacije modelov, gnezd
 • Modul 5 - Določitev skrčkov
 • Modul 6 - Določitev surovca
 • Modul 7 - Izdelava različnih volumnov, odrez od referenčnega kosa
 • Modul 8 - Izdelava silhuetne krivulje
 • Modul 9 - Izdelava delilne ravnine na podlagi krivulje
 • Modul 10 - Manipulacija površin in direktna izdelava površin na podlagi geometrije modela
 • Modul 11 - Razdelitev volumnov
 • Modul 12 - Izdelava komponent na podlagi pridobljenih volumnov
 • Modul 13 - Izdelava in analiza hladilnih kanalov, izdelava dolivnih kanalov, lukenj izmetačev
 • Modul 14 - Zapolnitev livne votline, odpiranje orodja
Prenesi kurikulum

Potrebno predznanje

Tečaj Osnove Creo Parametric, tečaj Modeliranje prostih površin in predhodno samostojno praktično delo s programsko opremo Creo.

Trajanje

2 dni


Razpoložljivi termini

02.04.2020


Prosta mesta

Na voljo še 5 od 5 mest

Prijava na tečaj

Izpolnite spletno prijavnico za tečaj . V primeru, da je za tečaj na voljo več terminov, boste lahko med njimi izbirali v postopku prijave.

Prijava na tečaj

Naročilo termina

V kolikor vas zanima tečaj v drugem, nerazpisanem terminu, se lahko prijavite kot potencialni udeleženec.

-%