Modeliranje prostih površin

Osvojite tehnike modeliranja površin, določanja prehodov med površinami in izvajanja analiz na izdelanih površinah.

Opis tečaja

Tečaj modeliranja prostih površin s programsko opremo Creo Parametric 4.0 je namenjen vsakomur, ki želi spoznati napredne metode in tehnike modeliranja kompleksnih površinskih modelov.

Na tečaju boste dobili podroben vpogled v osnovne in napredne tehnike modeliranja površin. Naučili se boste skiciranja kompleksnih geometrijskih entitet, modeliranja krivulj, ki predstavljajo osnovo za izdelavo površinskih modelov, izdelovati osnovne ter napredne površinske gradnike in spoznali orodje za modeliranje površin po krivuljah Boundary Blend. Prav tako se boste na tečaju naučili urejati in modificirati površinske modele ter jih na koncu pretvoriti v volumske modele. Tečaj zajema tudi pregled orodij za analizo površin, s katerimi lahko nadzorujete njihovo kvaliteto. Na tečaju boste spoznali tudi tehnike skeletnega modeliranja z metodo Master Model.

Tečaj modeliranje prostih površin predstavlja nadgradnjo tečaja Osnove Creo Parametric Tečaj je izhodiščna točka za hitro in učinkovito delo s kompleksnimi površinskimi modeli. Tečaj je izhodiščna točka za vsakega konstrukterja izdelkov in naprav zahtevnih oblik.

Vsebina tečaja

 • Modul 1 - Napredni način izbiranja robov in površin, pregled orodja za iskanje Search Tool
 • Modul 2 - Izdelava grafov, koordinatnih sistemov in točk, izdelava in urejanje krivulj...
 • Modul 3 - Uporaba skic, skiciranje elips, zlepkov – Splines,...
 • Modul 4 - Izdelava standardnih izvrtin, izdelava lukenj Lightweight Hole,...
 • Modul 5 - Napredne tehnike izdelave nagibov, izdelava nagiba z več nagibnimi koti,...
 • Modul 6 - Pregled referenc in debeline pri izdelavi izvotlitev, ...
 • Modul 7 - Pregled in izdelava različnih tipov zaokrožitev in posnetij,...
 • Modul 8 - Teoretično ozadje relacij, osnovne in napredne operacije ter funkcije v relacijah,...
 • Modul 9 - Pregled, izdelava, urejanje in napredni nadzor gradnikov Blend in Rotational Blend
 • Modul 10 - Pregled, izdelava, urejanje in napredni nadzor gradnika Sweep,...
 • Modul 11 - Pregled, izdelava, urejanje in napredni nadzor gradnika Helical Sweep,...
 • Modul 12 - Pregled, izdelava, urejanje in napredni nadzor gradnika Swept Blend,...
 • Modul 13 - Teoretične osnove plasti, izdelava in urejanje plasti, ročna izdelava plasti,...
 • Modul 14 - Pregled, urejanje in menjava referenc gradnikov, prikaz manjkajočih referenc,...
 • Modul 15 - Izdelava in urejanje družinskih tabel, več-nivojske družinske tabele
 • Modul 16 - Izdelava in postavljanje uporabniško določenih gradnikov – UDF,...
 • Modul 17 - Napredni način lepljenja z gradnikom Paste Special,...
 • Modul 18 - Nadzor hitrosti izdelave in osveževanja vzorcev, večsmerni dimenzijski in rotacijski vzorci,...
Prenesi kurikulum

Potrebno predznanje

Tečaj Osnove Creo Parametric in predhodno samostojno praktično delo s programsko opremo Creo.

Trajanje

3 dni


Razpoložljivi termini

28.09.2020


Prosta mesta

Na voljo še 5 od 5 mest

Prijava na tečaj

Izpolnite spletno prijavnico za tečaj . V primeru, da je za tečaj na voljo več terminov, boste lahko med njimi izbirali v postopku prijave.

Prijava na tečaj

Naročilo termina

V kolikor vas zanima tečaj v drugem, nerazpisanem terminu, se lahko prijavite kot potencialni udeleženec.

-%