Nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov

Osvojite uporabo naprednih orodij na področju sklopov in spoznajte popolnoma nove tehnike sestavljanja v sklope z uporabo različnih metod.

Opis tečaja

Tečaj nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov s programsko opremo Creo Parametric 4.0 je namenjen vsakomur, ki želi spoznati napredne metode, tehnike izdelave in upravljanja sestavov.

Na tečaju boste dobili podroben vpogled v metode dela in urejanja sklopov. Naučili se boste izdelovati napredne povezav med komponentami, fleksibilne komponente, reorganizacije in zrcaljenja sestava, uporabe sestavnih gradnikov in različnih orodij za postavljanje, kopiranje in zamenjavo komponent. Tečaj zajema tudi izdelavo poenostavljenih prikazov, envelop in kombinacijskih stanj. Prav tako se boste naučili tehnik izdelave in uporabe skeletov. Spoznali boste še orodje za učinkovito izdelavo vijačnih zvez ter orodje za izdelavo in pregled idejnih zasnov. Tečaj obravnava tudi tematike dodatnega modula Advanced Assembly Extension (AAX).

Tečaj nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov predstavlja nadgradnjo tečaja Osnove Creo Parametric Tečaj je izhodiščna točka za hitro in učinkovito delo z velikimi in kompleksnimi sklopi.

Vsebina tečaja

 • Modul 1 - Orodje za iskanje komponent po modelnem drevesu...
 • Modul 2 - Izdelava naprednih robnih pogojev med komponentami – točka na točko...
 • Modul 3 - Izdelava in uporaba vmesnikov na komponentah...
 • Modul 4 - Orodje za samodejno izdelavo vijačnih zvez...
 • Modul 5 - Izdelava in urejanje fleksibilnih komponent v sestavu...
 • Modul 6 - Preurejanje in reorganizacija sestava...
 • Modul 7 - Izdelava in urejanje gradnikov na nivoju sestava...
 • Modul 8 - Uporaba orodja za zamenjavo komponent Replace...
 • Modul 9 - Odpiranje dela sestava z Open Subset...
 • Modul 10 - Izdelava, urejanje in nadzor prereza sestava...
 • Modul 11 - Uporaba orodja Envelope za nadomeščanje komponent in podsestavov s poenostavljenimi modeli
 • Modul 12 - Napredne tehnike poenostavljenih prikazov Simplifed Rep...
 • Modul 13 - Izdelava in uporaba tehnike skeletov v sestavu...
 • Modul 14 - Orodje za izdelavo in pregled idejnih zasnov komponent in sestava...
 • Modul 15 - Izdelava komponent in sestava namiznega ventilatorja z metodami pridobljenimi na tečaju...
Prenesi kurikulum

Potrebno predznanje

Tečaj Osnove Creo Parametric in predhodno samostojno praktično delo s programsko opremo Creo.

Trajanje

3 dni


Razpoložljivi termini

26.08.2020


Prosta mesta

Na voljo še 5 od 5 mest

Prijava na tečaj

Izpolnite spletno prijavnico za tečaj . V primeru, da je za tečaj na voljo več terminov, boste lahko med njimi izbirali v postopku prijave.

Prijava na tečaj

Naročilo termina

V kolikor vas zanima tečaj v drugem, nerazpisanem terminu, se lahko prijavite kot potencialni udeleženec.

-%