Tehnike uvažanja 3D geometrije

Nepogrešljiv tečaj za vse, ki se pri delu srečujejo z izmenjavo podatkov med različnimi CAD sistemi.

Opis tečaja

Tečaj je namenjen vsem uporabnikom, ki se srečujejo z izmenjavo podatkov med različnimi CAD sistemi.

Vsebina tečaja

 • Modul 1 – Uvod in predstavitev modulov
 • Modul 2 – Terminologija in koncepti geometrijskega modeliranja
 • Modul 3 – Proces izvažanja/uvažanja in popravila geometrije
 • Modul 4 – Koncepti modula Import DataDoctor
 • Modul 5 – Uporaba načina Repair: Osnovni popravki
 • Modul 6 – Uporaba načina Repair: Napredni popravki
 • Modul 6 – Uporaba načina Modify
 • Modul 7 – Uporaba načina Featurize
 • Modul 8 – Nasveti in tehnike
 • Modul 9 – Postopki analize in popravkov v orodju Troubleshooter
 • Modul 10 – Mapiranje postopkov popravkov med verzijami programske opreme
Prenesi kurikulum

Potrebno predznanje

Potrebno predznanje je tečaj Osnove Creo Parametric, tečaj Modeliranje prostih površin in 200 samostojnih ur praktičnega dela.

Trajanje

2 dni


Razpoložljivi termini

Trenutno ni razpisanega termina. Na tečaj se lahko prijavite kot potencialni udeleženec.


Prosta mesta

Za tečaj še ni razpisanih prostih mest.

Naročilo termina

V kolikor vas zanima tečaj v drugem, nerazpisanem terminu, se lahko prijavite kot potencialni udeleženec.

-%