Creo Tehnična dokumentacija

Izdelava celovitih risb, ki podjetju predstavljajo podroben vir informacij za izdelavo končnega izdelka.

Temelj za izdelavo

Tehnična dokumentacija na 2D risbi je za marsikatero podjetje še vedno glavni vir informacij za izdelavo končnega produkta. Creo Parametric omogoča izdelavo celovitih risb s pogledi, ki si parametrično odvisni od 3D modela, kotami s tolerancami, opombami, oblikovnimi tolerancami, površinsko obdelavo, oznakami za varjenje, tabelami, kosovnicami in drugimi potrebnimi informacijami za izdelavo produkta.

Enostavna orodja za izdelavo risbe, kot so predloge in postavitev modelnih dimenzij, vam omogočajo hitro in avtomatizirano izdelavo dokumentacije.

Za komunikacijo s partnerji in dobavitelji lahko tehnično dokumentacijo enostavno izvozite v izmenljive formate kot so PDF, DXF, DWG.