Industrijski IoT ThingWorx Real-Time Production Performance Monitoring

Aplikacija za spremljanje uspešnosti proizvodnje v realnem času in analizo napak.

Integralen vpogled v učinkovitost proizvodnje

ThingWorx Real-Time Production Performance Monitoring je IIoT aplikacija za integralen vpogled v učinkovitost proizvodnje, ki uporabnikom zagotavlja zanesljive podatke v realnem času ter nudi možnost analize vzrokov in sistematično ukrepanje v do petih oddaljenih proizvodnih enotah. Kot ostale ThingWorx aplikacije, jo je mogoče hitro vpeljati in uporabljati ob boku z obstoječimi MES in SCADA sistemi.

Funkcionalnosti

Informacijska osnova za obvladovanje vaše proizvodnje

ThingWorx RTPPM je cenovno dostopna rešitev, ki ponuja celovit nabor orodij za podrobno spremljanje uspešnosti proizvodnje in njeno učinkovito obvladovanje. Konfigurirati jo je mogoče glede na potrebe podjetja, povezavo s proizvodnimi sredstvi pa opraviti preko Kepware strežnika. Kot ostale ThingWorx aplikacije, omogoča hitro in enostavno uvedbo, vzdrževanje, prilagoditve in razširitve. 

Prikaz ključnih kazalnikov (OEE, MTTR, MTBF) v realnem času.
Pregled OEE po razpoložljivosti opreme, produktivnosti in kakovosti.
Analiza OEE po izdelkih, delovnih nalogih in izmenah.
Avtomatiziran zajem podatkov z možnostjo ročnih popravkov.
Pregled zastojev, izmeta in proizvodnje v realnem času.
Pregled dogodkov po izmenah, izdelkih in vzrokih.
Analiza temeljnih vzrokov zastojev in slabe kakovosti.
Spremljanje trendov in povezanih elementov skozi časovno obdobje.
Učinki uporabe

Podatki za tiste, ki jih potrebujejo

ThingWorx RTPPM vsem nivojem upravljanja proizvodnje ponuja prilagojen nabor podatkov in orodja za njihovo analizo. Aplikacija vodstvu, vodjem proizvodnje, vodjem linij in operativi ponuja kakovostno podlago za informirane odločitve.

Vodstvo podjetja

Dostop do stanja ključnih kazalnikov uspešnosti v realnem času, na vseh proizvodnih lokacijah.

Vodja proizvodnje

Stanje ključnih kazalnikov uspešnosti ter orodij za odkrivanje šibkih točk in ozkih grl.

Vodje oddelkov in linij

Podatkovna podlaga za enostavnejšo in bolj sistematično analizo vzrokov napak.

Operaterji

Celovit pregled nad lastnim delom in stanjem na proizvodni ravni podjetja.

Več informacij

Spoznajte več o Thingworx RTPPM

Stopite v stik z našimi strokovnjaki. Skupaj z vami bodo našli priložnosti, ki jih Thingworx RTPPM ponuja vašemu podjetju ali izbrali dodatne storitve, s katerimi boste lažje in hitreje pričeli s produktivno uporabo rešitve.

Stopite v stik z nami