PLM Windchill

Integriran pristop za upravljanje podatkov in poslovnih procesov skozi celoten življenjski cikel izdelka, ki se prične z njegovim snovanjem, nadaljuje skozi razvoj in proizvodnjo ter zaključi z njegovim vzdrževanjem in uničenjem.

Kako iz podatkov ustvariti novo dodatno vrednost?

Rešitve za upravljanje z življenjskim ciklom izdelka (PLM) so se od svojih začetkov do danes močno spremenile. Iz velikih, kompleksnih sistemov se je PLM razvil v stroškovno in časovno učinkovito rešitev, ki podjetjem vseh velikosti v sklopu enotne platforme pomaga pri upravljanju s podatki o izdelkih in projektih, vodenju proizvodnega procesa ter upravljanju s kakovostjo in informacijami o storitvah. Vse to jim ponuja nove vire dodane vrednosti brez potrebe po spreminjanju njihovega ustroja. 

Funkcionalnosti

Windchill je celovita PLM platforma

Windchill omogoča izbor funkcionalnosti glede na strateške pobude in organizacijsko vizijo podjetja. Nabor obsega vse od osnovnih zmogljivosti upravljanja podatkov preko upravljanja izdelkov in projektov do naprednih zmogljivosti, kot so upravljanje proizvodnega procesa, upravljanje kakovosti in upravljanje informacij o storitvah. Vse te funkcionalnosti delujejo na isti platformi in so komplementarne k obstoječim rešitvam.

Digitalna definicija izdelka

Upravljanje s podatki o izdelku

Podatki o izdelkih običajno nastanejo v različnih razvojno-raziskovalnih skupinah, ki uporabljajo različna CAD orodja. Windchill vsak model, risbo ali dokument ustrezno shrani v osrednjem repozitoriju podatkov. Hkrati skrbi za povezave med različnimi objekti, beleži njihove spremembe in zagotavlja nadzorovan dostop do podatkov.

Enotna BOM struktura

Upravljanje s spremembami in konfiguracijami

Windchill izpostavi upravljanje in poveže vse podatke o izdelku v enotno BOM strukturo, s katero so vse spremembe in konfiguracije popolnoma določene in nadzorovane. Naloge odgovornih pri spremembah in povezanih neskladnostih so obravnavane in izvedene natančno ter učinkovito s ponovljivim in avtomatiziranim potekom dela.

eBOM

Upravljanje s kosovnicami

Mehanske (MCAD), elektronske (ECAD) in programske dele ter z njimi povezane vsebine Windchill umesti v inženirsko kosovnico eBOM. Z njeno pomočjo lahko vsi, od delavca v proizvodnji do prodaje in servisa, uporabljajo iste in pravilne podatke o izdelku.

Asociativnost

Preobrazba kosovnic

Preobrazba inženirske kosovnice (eBOM) v proizvodno kosovnico (mBOM) ali servisno kosovnico (sBOM) je naslednji korak pri podpori inženirskim procesom, Windchill vzpostavi asociativno povezavo med gradniki in kosovnicami ter ob spremembi inženirske kosovnice samodejno posodobi ostale povezane kosovnice.

Strateško načrtovanje

Upravljanje z različicami

Windchill omogoča strateško načrtovanje, ustvarjanje in upravljanje različic konfiguracij izdelkov. Funkcionalnosti, kot so izbira opcij, vgrajena logika in pravila konfiguracije so neposredno povezani s specifikacijami BOM, 3D vizualizacijo in CAD podatki.

Načrtovanje proizvodnje

Upravljanje s tehnologijo proizvodnje

Windchill olajša razvoj in načrtovanje proizvodnjega procesa. Z njim je mogoče določiti postopkovne operacije, ostale proizvodne vire in potrebne dokumente ter okviru mBOM in grafične 3D upodobitve sestava izdelka ustvariti tehnična delovna navodila, ki so končnemu uporabniku na voljo na zaslonu ali v obogateni resničnosti.

Upravljanje s projekti

Projektno vodenje in sodelovanje

Integrirano orodje za upravljanje projektov uporabnkom omogoča deljenje informacij in sodelovanje znotraj podjetja ali z zunanjimi dobavitelji in partnerji. Vsi deležniki lahko ustvarjajo MCAD, ECAD in drugo vsebino na projektu ter hkrati upravljajo s projektom in povezanimi projektnimi delovnimi nalogami.

AR design share

Prikaz v obogateni resničnosti

Obogatena resničnost (AR), podprta z vodilno AR platformo Vuforia, omogoča vizualizacijo zasnove izdelka v njegovem fizičnem kontekstu. Uporabniki lahko hitro in neposredno iz modela ustvarijo AR izkušnje izdelkov ter jih varno delijo z notranjimi in zunanjimi deležniki.

Povezljivost

Industrijski internet stvari

Windchill je celovita PLM platforma, ki je pripravljena na internet stvari (IoT). To pomeni, da omogoča povezavo z viri operativnih podatkov o izdelkih in njihovo produktivno uporabo za izboljšanje proizvodnih procesov.

Uporabniki

Spoznajte najboljše prakse

Odkrijte, kako podjetja, kot je vaše preko upravljanja z življenjskim ciklom izdelka uspešno podpirajo svojo digitalno preobrazbo.

Urejena baza podatkov
Mebor

V podjetju Mebor so z implementacijo PLM rešitve Windchill ključnim deležnikom omogočili ustrezen dostop do podatkov o izdelkih skozi njihov celoten življenjski cikel.

Sodelovanje med oddelki
Kolektor Mobility

V kolektor Mobility pri razvoju pršilke Liquishot z Windchill sledijo spremembam, krepijo sodelovanje med oddelki ter omogočajo pregled modelov v montaži in delavnici.

Upravljanje s spremembami
Vaillant

Vaillant je svoje težave pri upravljanju s inženirskimi spremembami uspešno rešilo z uvedbo PLM sistema Windchill, ki jim je omgočil tudi gladko digitalno transformacijo.

Učinki vpeljave

Pričakujte oprijemljive rezultate

Upravljanje z življenjskim ciklom izdelkov s pomočjo Windchill ima dokazano pozitivne učinke na kakovost izdelkov in poslovne procese, ki so povezane z njimi.

Nižji stroški razvoja

Boljša kakovost in agilnejše razvojne ekipe.

Hitrejši vstop na trg

Do 50% hitrejši vstop izdelkov na trg.

Višja kakovost izdelkov

Do 40% nižji stroški z nekvalitetnimi izdelki.

Ugodnejše prototipiranje

Do 20% izboljšana učinkovitost R&D.

Manj novih podatkov

Občutno večja stopnja re-uporabe obstoječih podatkov.

Več informacij

Spoznajte več o Windchill

Stopite v stik z našimi strokovnjaki. Skupaj z vami bodo našli priložnosti, ki jih Windchill ponuja vašemu podjetju ali izbrali dodatne storitve, s katerimi boste lažje in hitreje pričeli s produktivno uporabo rešitve.

Stopite v stik z nami