PLM Windchill

Integrirano upravljanje podatkov in poslovnih procesov skozi celoten življenjski cikel izdelka, ki se prične z idejno zasnovo, nadaljuje skozi razvoj in proizvodnjo ter zaključi z vzdrževanjem in uničenjem.

Vaši podatki so vir nove dodane vrednosti

Proizvodna podjetja so bolj kot kdajkoli prej odvisna od zmožnosti varnega in geografsko neomejenega deljenja informacij v realnem času, dinamične vizualizacije podatkov ter sodelovanja različnih deležnikov življenjskega cikla izdelkov. Windchill dviguje učinkovitost razvoja izdelkov z enostavnim, varnim dostopom do podatkov ter optimizacijo procesov. S tem informacije aktivno pretvarja v novo dodano vrednost.

Spoznajte potek uvedbe

Spoznajte PDM

Upravljanje s podatki o izdelkih

Razvoj izdelkov je obsežen proces, v katerem nastaja velika količina podatkov, ki se prenašajo med različnimi deležniki in razvojnimi fazami. Učinkovito upravljanje s podatki o izdelkih ali PDM (Product Data management) podjetjem omogoča, da ta izziv pretovrijo v nov vir dodane vrednosti. PDM znižuje stroške in skrajšuje procese, hkrati pa je osnova za uvedbo upravljanja z življenjskim ciklom izdelkov ali PLM (Product lifecycle management).

Kako upravljati s podatki?

V tipičnem procesu razvoja izdelka obstaja velika verjetnost podvojevanja ali prepisovanja podatkov. PDM lahko v podjetju prepreči težave, ki se s tem pojavijo.

Kako povezati deležnike?

V razvoju običajno sodeluje množica posameznikov in ekip zato je zagotavljanje ažurnih in natančnih podatkov o izdelkih je pravi izziv. PDM ga učinkovito rešuje.

Kako vzpostaviti agilnost?

Ko je na kompleksnih izdelkih potrebno narediti spremembe v zadnjem trenutku, PDM z omejitvami in soodvisnostmi v CAD modelih nudi nepogrešljivo pomoč.

Iz Tovarne leta: PLM kot vir dodane vrednosti

Podjetja, ki vpeljejo PLM sistem, vzpostavijo temelje za digitalno nit, ki povezuje najrazličnejše vidike njihovega poslovanja. V časniku Finance so se o tem pogovarjali s skrbnikom sistema projektne pisarne v LTH Castingsu in našim strokovnjakom za PLM rešitve.

Preberite članek
Učinki vpeljave

Razvoj izdelkov na višji ravni

Upravljanje z življenjskim ciklom izdelkov s pomočjo Windchill ima dokazano pozitivne učinke na kakovost izdelkov in poslovne procese, povezane z njimi. Windchill vam bo hitro pokazal pot do nove dodane vrednosti, ne glede na vlogo, ki jo imate v življenjskem ciklu izdelka.

Hitrejši vstop na trg

Do 50% hitrejši vstop izdelkov na trg.

Višja kakovost izdelkov

Do 40% nižji stroški z nekvalitetnimi izdelki.

Učinkovitejše prototipiranje

Do 20% izboljšana učinkovitost R&D.

Manj kopičenja podatkov

Več ponovne uporabe obstoječih podatkov.

Nižji stroški razvoja

Boljša kakovost in agilnejše razvojne ekipe

Povzeto po raziskavi podjetja PTC.
Funkcionalnosti

Celovita PLM platforma

Windchill omogoča tako upravljanje s podatki o izdelkih in projektih kot napredno upravljanje proizvodnega procesa, kakovosti in informacij o storitvah. Vse to prepleta na enotni platformi in ponuja povezavo z drugimi poslovnimi programskimi rešitvami.
Upravljanje s podatki o izdelku

Windchill v centralnem repozitoriju učinkovito shranjuje vsak model, risbo ali dokument, vzpostavlja povezave med objekti, sledi spremembam in omogoča nadzorovan dostop do podatkov. Več...

Upravljanje s kosovnicami

Mehanske (MCAD), elektronske (ECAD) in programske dele ter z njimi povezane vsebine Windchill umesti v inženirsko kosovnico eBOM, ki je na voljo vsem od proizvodnje do prodaje in servisa. Več...

Preobrazba kosovnic iz eBOM v mBOM ali sBOM

Windchill vzpostavi asociativno povezavo med gradniki in kosovnicami ter ob spremembi inženirske kosovnice (eBOM) samodejno posodobi proizvodno (eBOM) in servisno (sBOM) kosovnico.

Upravljanje z različicami

Windchill omogoča strateško načrtovanje, ustvarjanje in upravljanje različic konfiguracij izdelkov. Izbira opcij, vgrajena logika in pravila konfiguracije so povezani s specifikacijami BOM, 3D vizualizacijo in CAD podatki. Več...

Upravljanje s spremembami in konfiguracijami

Windchill v enotni BOM strukturi določa in nadzoruje spremembe in konfiguracije. Naloge so ponovljive in avtomatizirane ter izvedene natančno in učinkovito. Več...

Upravljanje s tehnologijo proizvodnje

Windchill določa postopke, ostale proizvodne vire in potrebne dokumente ter okviru mBOM in 3D upodobitve sestava ustvari tehnična navodila, ki so uporabniku na voljo na zaslonu ali v obogateni resničnosti. Več...

Projektno vodenje in sodelovanje

Windchill uporabnkom omogoča deljenje informacij in sodelovanje znotraj ali zunaj podjetja. Vsi deležniki lahko ustvarjajo mCAD, eCAD in druge vsebine ter upravljajo s projektom in povezanimi delovnimi nalogami. Več...

Prikaz v obogateni resničnosti

Z vodilno AR platformo Vuforia Windchill omogoča vizualizacijo zasnove izdelka v fizičnem kontekstu. Uporabniki lahko hitro in neposredno iz modela ustvarijo AR izkušnje izdelkov ter jih varno delijo z deležniki. Več...

Industrijski internet stvari

Windchill je celovita PLM platforma, ki je pripravljena na internet stvari (IoT). To pomeni, da omogoča povezavo z viri operativnih podatkov o izdelkih in njihovo produktivno uporabo za izboljšanje proizvodnih procesov.

Uporabniki

Spoznajte dobre prakse podjetij

Odkrijte, kako podjetja preko upravljanja z življenjskim ciklom izdelka uspešno podpirajo svojo digitalno preobrazbo.

Odkrijte več
Sodelovanje med oddelki
Kolektor Mobility

Pri razvoju pršilke Liquishot s pomočjo Windchilla sledijo spremembam, krepijo sodelovanje med oddelki ter omogočajo pregled modelov v montaži in delavnici.

Multi-CAD okolje
Yaskawa Ristro

Yaskawa Ristro ponuja vpogled v uvedbo PLM sistema Windchill znotraj okolja, kjer razvoj poteka na CAD rešitvi Solidworks.

Urejena baza podatkov
Mebor

Z implementacijo PLM rešitve Windchill so ključnim deležnikom omogočili ustrezen dostop do podatkov o izdelkih skozi njihov celoten življenjski cikel.

Upravljanje proizvodnega procesa
eVersum

Windchill MPMLink z upravljanjanjem proizvodnega procesa znižuje stroške izdelka, izboljšuje natančnost proizvodnje in skrajšuje razvojne cikle.

Upravljanje s spremembami
Vaillant

Izzive pri upravljanju s inženirskimi spremembami je rešila uvedba PLM sistema Windchill, ki je omgočil tudi gladko digitalno transformacijo.

Več informacij

Spoznajte več o Windchill

Stopite v stik z našimi strokovnjaki. Skupaj z vami bodo našli priložnosti, ki jih Windchill ponuja vašemu podjetju ali izbrali dodatne storitve, s katerimi boste lažje in hitreje pričeli s produktivno uporabo rešitve.

Stopite v stik z nami