Industrija 4.0 Koncepti, ki narekujejo razvoj

Razlage pojmov, kot so digitalizacija, digitalna nit, digitalni dvojček in digitalna preobrazba, so preveč posplošene težko razumljive. Če jih poskušamo razumeti skozi konkretne izdelke nam postanejo veliko bolj razumljive in sprejemljive.

Kaj je digitalizacija?

Digitalizacijo izvedemo preko rešitev, ki nam omogočijo prenos informacij iz fizičnega v digitalni svet. S programsko opremo Creo izdelamo digitalni 3D model, ki predstavlja kopijo fizičnega izdelka, s programsko opremo Mathcad v računalnik prenesemo matematične preračune s papirja ali iz glave inženirja, s PLM sistemom Windchill pa digitaliziramo procese, ki sicer potekajo preko natisnjenih obrazcev ali neformalno.

Kaj je digitalni model?

V PLM informacijskem sistemu Windchill lahko poleg Creo CAD podatkov vodimo tudi inženirsko kosovnico EBOM. Nanjo vežemo vse povezane tehnične podatke o izdelku in s tem vzpostavimo digitalno nit znotraj digitalnega modela izdelka. Digitalno nit lahko podaljšamo, če EBOM asociativno povežemo s proizvodno kosovnico MBOM ali servisno kosovnico SBOM.

Kaj je digitalni dvojček?

Digitalni dvojček je modelno orientirana virtualna entiteta v IIoT platformi ThingWorx, ki lahko predstavlja fizični izdelek ali proces. Zgradimo ga iz neomejenega števila podatkovnih virov, časovnih vrst in stanj, ki predstavljajo "real-time" stanje lastnosti, storitev, naročnin ali dogodkov, ki so lastni tej entiteti. Digitalni dvojček abstrahira strojne posebnosti in podrobnosti povezljivosti ter vsem poslovnim informacijskim sistemom (ERP, MES, WMS, CRM) nudi vzpostavitev digitalne niti do fizičnega sveta.

Kaj je digitalna preobrazba?

Digitalna preobrazba je strategija preoblikovanja podjetja. Primer strategije preobrazbe za proizvodni sistem, ki ne želi zamuditi Industrije 4.0:

  • Vsak bo prejel vse, njegovi vlogi prilagojene informacije in bo seznanjen s trenutnim stanjem poslovanja v realnem času - "Kako nam gre danes?" 
  • Sistem bo samostojno napovedal, kdaj bo prišlo do zastoja, zaradi napake stroja, operaterja, planiranja ali vhodega materiala.
  • Sistem bo avtomatsko priporočal in izvajal prilagoditve.
Več informacij

Spoznajte več o industriji 4.0

Stopite v stik z našimi strokovnjaki. Skupaj z vami bodo našli priložnosti, ki jih Industrija 4.0 ponuja vašemu podjetju ali izbrali dodatne storitve, s katerimi boste lažje in hitreje stopili na pot digitalne proobrazbe.

Stopite v stik z nami